На основу члана 15. и 25. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – Аутентично тумачење), Избпрна комисија града Панчева, на седници одржаној дана 14.03.2020. године, донела је Закључак о утврђивању недостатака изборне листе са налогом за отклањање.

Документ можете преузетиу прилогу:

Закључак о утврђивању недостатака изборне листе са налогом за отклањање