Утврђује се да Савез војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség, подносилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Панчева, под називом Vajdasági Magyar Szövetség,- Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор, испуњава услове за одређивање опуномоћених представника у проширеном саставу Изборне комисије града Панчева.

Документ можете преузети у прилогу:

Решење о проширеном саставу