Nalaže se podnosiocu izborne liste kandidata Skupštine grada Pančeva: “Za svoj grad”, koju je podnela Grupa građana “Pančevci 2020”, da najkasnije u roku od 48 časova, od časa dostavljanja ovog Zaključka otkloni nedostatak izborne liste, tako što će Izbornoj komisiji grada Pančeva dostaviti novi obrazac IO1/2020.

Dokument možete preuzeti u prilogu:

Nalog za uklanjanje nedostataka izborne liste