Налаже се подносиоцу изборне листе кандидата Скупштине града Панчева: „За свој град“, коју је поднела Група грађана „Панчевци 2020“, да најкасније у року од 48 часова, од часа достављања овог Закључка отклони недостатак изборне листе, тако што ће Изборној комисији града Панчева доставити нови образац ИО1/2020.

Документ можете преузети у прилогу:

Налог за уклањање недостатака изборне листе