На основу чланова 15. и 40 став 1 и 3 Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10- Одлука УС РС, 54/11, 12/20- I, 12/20-II, 16/20 и 68/20), сачињава следећи

ЗАПИСНИК O РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА НA УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Седница Изборне комисије грда Панчева одржана је дана 23.06.2020. годиене, са почетком у 14 часова;

Присутни су:

 1. Милан Балчин, Председник Комисије,
 2. Дејан Савић, Заменик председника Комисије
 3. Тијана Јанићијевић, члан
 4. Бојана Шарац, члан
 5. Марија Василчин, члан
 6. Јелена Поповић, заменик члана
 7. Васа Јоцков, члан
 8. Стеван Јовановски, члан
 9. Бошко Зељковић, заменик члана
 10. Весна Драгојерац, члан
 11. Драгољуб Косић, члан
 12. Петар Доброта, заменик члана
 13. Фадил Гребић, члан
 14. Златинка Ђукић, члан
 15. Марина Миличевић, члан у проширеном саставу
 16. Жељко Угљешић, члан у проширеном саставу
 17. Золтан Ереш, члан у проширеном саставу
 18. Стефан Јосимов, заменик члана у проширеном саставу
 19. Слађана Фератовић, секретар

Изборна комисија град Панчева, утврдила је да није било битних повреда Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10- Одлука УС РС, 54/11, 12/20- I, 12/20-II, 16/20 и 68/20), и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

Докумен можете преузети у прилогу:

ЗАПИСНИК O РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ