Налаже се подносиоцу изборне листе кандидата Скупштине града Панчева: „Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор“, коју је поднела политичка странка Савез војвођанских Мађара, да најкасније у року од 48 часова, од часа достављања овог Закључка отклони недостатак изборне листе, тако што ће Изборној комисији града Панчева доставити најмање 29 правно ваљаних изјава бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Панчева.

Документ се може преузети у прилогу:

Налог за уклањање недостатака изборне листе