7-ovlascenje-za-predaju-kandidature-politicka-koalicija