Овлашћење да се поднесе предлог за члана савета Месне заједнице - Група грађана