Изјава за прихватање кандидатуре за члана Месне заједнице