O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se birači sa prebivalištem na teritoriji Skrobare koji glasaju na biračkom mestu broj 33 da je promenjen naziv i adresa biračkog mesta, tako da će glasati u

BIVŠOJ PRODAVNICI STOČNE HRANE „FSH JABUKA“
PANČEVO, SKROBARA-TRG MARŠALA TITA 63