Najčešće tražene informacije od javnog značaja su bile informacije vezane za pojedine predmete u nadležnosti:

 • Sekretarijata za finansije:
  – iznos subvencija;
  – informacije koje se odnose na dostavljanje kopija Rešenja i cenovnika komunalnih usluga;
  – informacije koje se odnose na zahteve za naknadu štete po raznim osnovama.
  Način traženja informacija od javnog značaja je zvaničnim upitom i putem mejla.
 • Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj:
  – zahtevi se odnose na izdavanje fotokopije akata nastalih u radu ovog sekretarijata,
  – rešenja, zaključci, zapisnici koji se donose u postupcima koji se vode radi izdavanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola;
 • Sekretarijata za zaštitu životne sredine:
  – podaci u vezi sa Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine
  – podaci u vezi sa radom operatera
  – podaci o zagađenju ( prvenstveno kvalitetu vazduha)
  – podaci u vezi sa pijaćom vodom (izvorišta)
  – izveštaj o stanju životne sredine.
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko zahteva za pristup informacijama, telefonskim pozivom, zvaničnim upitom ili dr…
 • Sekretarijat za javne nabavke:
  – informacije vezane za pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki;
  – utrošak budžetskih sredstava;
  – broj sprovedenih i realizovanih nabavki;
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.
 • Sekretarijata za inspekcijske poslove:
  – zahtevi se odnose na davanje kopije zapisnika, rešenja i drugih akata građevinskog, komunalnog i prosvetnog inspektora,
  – informacije vezane za izvršenje rešenja i dr.;
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.
 • Komunalna policije:
  – izveštaji komunalnih policajaca.
 • Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja:
  – informacije vezane za Konkurse u oblasti sporta i finansiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja;
  – izveštaje i finansijsku dokumentaciju za sredstva koja su dobijena po tim konkursima.
 • Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj:
  – informacije vezane za Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za grad Pančevo,
  – protivgradne zaštite i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
 • Sekretarijat za investicije:
  – informacije vezane za pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki;
  – utrošak budžetskih sredstava;
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.