2 GRANICA IZMENA PLANA SA POSTOJECOM NAMENOM-Model