Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета као и обрачун остале накнаде врши се на основу поднетог захтева и прибављених доказа.

Захтев можете преузети овде:

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева. Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 207 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.

Више информација о остваривању права погледајте на следећој страници сајта Породиље.