Radionicu za razmenu iskustava i predstavljanje dobre prakse u lokalnim samoupravama organizovao je Vodeći partner, opština Rešica 31. jula i 1. avgusta 2018. 20 donosioca odluka u vezi sa projektima i investicijama za energetsku efikasnost iz Pančeva i Rešica, sastali su se da vidi i čuje šta je Rešica uradila, do sada u ovom domenu.Partneri iz Resišica predstavili su sve projekte koji su trenutno u implementaciji, kao i one koje su podneli kao predloge za finansiranje.

Učesnici iz grada Pančeva imali su priliku da čuju o propisima na temu energetske efikasnosti koji su na snazi u Rumuniji, više od 10 godina, kao članici Evropske Unije.Takođe su predstavili sve fondove koji su im dostupni, kao članici EU, za energetsku efikasnost i druge vrste investicija.

Svi učesnici su posetili lokacije projekata u Rešicama, uključujući, lokaciju bazena koja je predmet investicije na ovom zajedničkom projektu.