Овде можете преузети тендерску документацију за извођење следећих радова на Хали спортова:

– Замена столарије

– Изолација зидова и крова

– Инсталација система за грејање и хлађење

ПРЕУЗЕТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ДОПУНА 1

ЗАПИСНИК СА ПОСЕТЕ ЛОКАЦИЈИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ДОДЕЉЕН УГОВОР TD-06_en