Одржана је радионица “Размена искустава и презентација примера добре праксе” у  оквиру пројекта “Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија”.

Радионицу су организовали чланови тима за имплементацију пројекта града Панчева за своје прекограничне партнере и њихове колеге из града Решице у Румунији.

Анђела Вила, одговорна за реализацију пројекта испред града Панчева је представила све кораке у вези овог пројекта, од припреме пројекта и техничке документације, аплициранја и имплементације. Говорила је о новом искуству припреме и имплементације инфраструктурних пројеката.

Оливера Драгаш, технички стручњак на пројекту је говорила о изведеним радовима на Хали спортова, Биљана Ђордан, енергетски менаџер града Панчева је представила систем енергетског менаџмента града Панчева, а Зоран Божанић, технички директор „ЈКП Грејање“ је повео учеснике у обилазак соларног поља, резултата пројекта „Банатско сунце за све“, такође финансиране кроз програм ИПА прекогранична сарадња Румунија-Србија.

Сви учесници су се сложили да су препреке на које су наилизали током имплементације пројектних активности, у вези извођења радова, веома сличне са обе стране границе. Неопходност поштовати домаће законе и процедуре паралелно са онима прописаних Уговором од донацији, од стране ЕУ, чини имплементацију изузетно комплексну.