Primer modela za stolicu

Прилог 1- пример модела за столицу