Одржана je радионица Размена искустава и презентација примера добре праксе