Evidencija-kategorisanih-objekata u 2019 09.08.2019.

Евиденција издатих решења у поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима на територији града панчева на дан 09.08.2019. године