На Скупштини града Панчева, на седници одржаној 29.децембра 2018.године донет је Програм енергетске ефикасности града Панчева за период 2018-2020.године.

Програм енергетске ефикасности града Панчева за период 2018-2020.година