U skladu sa Ugovorom XI-13-404-50/2020 koji je sklopljen sa EKO SAN PLUS d.o.o. Beograd obaveštavamo građane da će od 04.09.2020.godine početi raspodela kesica sa larvicidom u svim naseljenim mestima i Gradu Pančevu po Planu raspodele kesica sa larvicidom. Raspodelu će vršiti na terenu 7 (sedam) ekipa i svi operativci će biti vidno označeni i imati identifikacione kartice.

PLAN RASPODELE KESICA SA LARVICIDOM