У складу са Уговором XI-13-404-50/2020 који је склопљен са ЕКО САН ПЛУС д.о.о. Београд обавештавамо грађане да ће од 04.09.2020.године почети расподела кесица са ларвицидом у свим насељеним местима и Граду Панчеву по Плану расподеле кесица са ларвицидом. Расподелу ће вршити на терену 7 (седам) екипа и сви оперативци ће бити видно означени и имати идентификационе картице.

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ КЕСИЦА СА ЛАРВИЦИДОМ