На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-86/2017 од 19.05.2017. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:

  • река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци;
  • река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица);
  • Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу;
  • купалиште у Иванову; и
  • језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 12.07.2017. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/8-2017 од 04.07.2017. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

да се купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица)), купалиште на реци Поњавица (купалиште у Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације.

Купалиште на Поњавици (купалиште у Омољици) не може се користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање површинских вода  предвиђено је за 26.07.2017. године.