На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
– купалиште у Иванову
– језеро у Качареву.
У Завршном Извештају о испитивању квалитета површинских вода за 2018.годину на купалиштима на реци: Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/13-2018 од 01.10.2018. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, у шест кампања утврђено је следеће: да вода на купалиштима на реци Тамиш није била ризична по здравље људи и могла се користити за купање и рекреацију. Вода на купалиштима на реци Дунав је била ризична у 33,33% за купање и рекреацију. Вода на реци Поњавица је била ризична по здравље људи у једном узорку на купалишту у Омољици и једном узорку на купалишту у Банатском Брестовцу. На купалишту у Иванову вода је била ризична на два узорка и није била за купање и рекреацијују. Сви узорци воде купалишта у Качареву задовољавали су препоруке за здравствено безбедно коришћење у сврху купања и рекреације.