Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br. XI-13-404-107/2018 od 25.06.2018. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama:
– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
– kupalište u Ivanovu
– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 10.09.2018. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-338/11-2018 od 17.09.2018. godine, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

  • da se kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju), na Ponjavici (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu), u Ivanovu i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije; a
  • kupalište na reci Dunav (kupalište „Bela Stena“ – levo i desno od špica) ne može se koristiti za kupanje i rekreaciju.

Uzorkovanje površinskih voda grada Pančeva za kupanje i rekreaciju je završeno u 2018. godini. Detaljnije o rezultatima ispitivanja pogledajte u priloženom dokumentu: