На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у I кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
– купалиште у Иванову
– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 11.09.2019. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-384/15-2019 од 17.09.2019. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

– Купалиште реке Тамиш у Панчеву, Глогоњу и Јабуци, реке Дунав (лево и десно од шпица) као и купалиште језера у Качареву могу се користити у сврху купања и рекреације.

– Купалишта реке Поњавица у Омољици и Банатском Брестовцу и у Иванову могу се користити за купање и рекреацију.
Поједини параметри чије су вредности изнад МДК на овим купалиштима не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности.

Резултати о квалитету површинских вода за град Панчево – VI кампања