На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
– купалиште у Иванову
– језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 29.08.2018. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/11-2018 од 03.09.2018. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

  • да се купалишта на реци Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на реци Поњавица (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу) и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације; а
  • купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ – лево и десно од шпица) и купалиште у Иванову не могу се користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 12.09.2018. године. Детаљније о резултатима испитивања погледајте у приложеном документу: