На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију  у VI кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци;
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица);
– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу;
– купалиште у Иванову; и
– језеро у Качареву.

Узорковање  површинских вода  извршено је  01.08.2018. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/9-2018 од 07.08.2018. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је да се:

  • да се купалишта на реци  Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ – лево и десно од шпица), купалиште на реци Поњавица (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање  површинских вода  предвиђено је за 15.08.2018. године. Детаљније о резултатима квалитета површинских вода града Панчева је приложено у следећем документу: