На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-102/2019 од 02.07.2019. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у I кампање на следећим локацијама:

  • река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
  • река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
  • Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
  • купалиште у Иванову и
  • језеро у Качареву.

Узорковање површинских вода извршено је 17. и 24.07.2019. године. У Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-384/10-2019 од 24.07.2019. године, и Извештаја о испитивању воде бр. V4218 од 25.07.2019. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

  • Купалиште реке Тамиш у Панчеву и Глогоњу, реке Дунав (лево и десно од шпица) и реке Поњавице на купалишту у Омољици и Банатском Брестовцу, купалиште у Иванову као и купалиште језера у Качареву могу се користити у сврху купања и рекреације. Поједини параметри чије су вредности изнад МДК на овим купалиштима не представљају ризик по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности.
  • Купалиште реке Тамиш у Јабуци не може се користити за купање и рекреацију због неадекватних микробиолошких параметара.

Наредно узорковање површинских вода предвиђено је за 31.07.2019. године.

У приложеном документу можете прочитати детаљније информатије о резултатима квалитета површинских вода на територији града Панчева – II кампања 2019. године: