Strateški planovi

409, 2017

Prostorni Plan PP Namene državni put I reda Subotica-Zrenjanin-Kovin

Na osnovu člana 31. alineja 2 i 5, a u vezi s članom 27. tačka 1Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/14) i člana 35. st [...]

2502, 2015

Prostorni plan Pančeva

Za iznalaženje optimalnih planskih rešenja korišćena je relevantna informaciona, studijska i tehnička dokumentacija, aktuelna planska, urbanistička i dr [...]

2502, 2015

Generalni urbanistički plan Pančeva

Povod za izradu Generalnog urbanističkog plana Pančeva je neophodnost usaglašavanja Generalnog plana Pančeva sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji (" [...]

Accessibility
Zatvoriti