Planovi generalne regulacije – PGR

///Planovi generalne regulacije – PGR
Planovi generalne regulacije – PGR 2018-01-28T21:22:52+00:00
1102, 2016

PGR Ivanovo

Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS" br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-US, 5 [...]

Veličina slova
Kontrast