Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене