Захтев за издавање одобрења за постављање летње баште и изјава