Подношење захтева за прикључење објекта на инфраструктуру