ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2693
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB658
Захтев за доношење решења о уклањању објекта137.6 KB861
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB455
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB605
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду128.8 KB402
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB390
Уклањање гараже изјава36.1 KB323
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 67.7 KB886
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB758
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB546
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB579
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.6 KB1485
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB651
Захтев за увид у пројекат40.8 KB614
Захтев за разгледање списа40.0 KB598
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB635
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB475
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију50.8 KB556
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.4 KB467
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде88.9 KB392
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB429
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу60.6 KB339
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.0 KB394
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.1 KB359
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1286
Хоризонталне рекламе67.3 KB186
Јавне телефонске говорнице78.4 KB160
Јавни тоалети68.1 KB178
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB195
Монтажни објекти Киоск73.8 KB192
Контејнери за мониторинг68.9 KB177
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB176
Мобилијар спортског карактера74.0 KB172
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB170
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB160
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB178
Постављање рампе за инвалиде84.1 KB183
Постављање споменика и скулптура60.8 KB186
Постављање трибине позорнице69.3 KB174
Промотивни плато68.2 KB170
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.5 KB165
Спортски објекти72.8 KB182
Забавни програм71.2 KB180
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB161
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB152
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB156
Изјава уклањање киоска35.8 KB150
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB147
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB142
Изјава уклањање летње баште36.2 KB136
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB133
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB130
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB137
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB124
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB130
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB128
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB138
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB125
Захтев за постављање угоститељске баште78.0 KB203