Obrasci – Zahtevi

Obrasci – Zahtevi2018-01-28T21:22:51+00:00
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti37.4 KB1263
Zahtev za proširenje-izmenu zahteva-prijave44.5 KB399
Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta138.1 KB455
Zahtev za postavljanje montažne platforme i rampe za invalide60.1 KB200
Prijava za registraciju stambene zajednice134.4 KB257
Zahtev za donošenja rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu139.0 KB138
Zahtev za izdavanje potvrde o plaćanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta72.5 KB119
Uklanjanje garaže izjava36.1 KB98
Izjava o uklanjanju kioska35.5 KB81
Izjava o uklanjanju letnje bašte35.9 KB96
Zahtev za postavljanje manjih montažnih objekata (kioska) na površinama javne namene107.8 KB130
Zahtev za postavljanje letnje bašte109.5 KB130
Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije - preparcelacije 94.1 KB506
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta94.2 KB415
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog objekta odnosno uređaja49.6 KB403
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje spomenika spomen obeležja skulpturalnih dela45.4 KB301
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje javne telefonske govornice kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište47.5 KB304
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje čilera i izjava58.5 KB290
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje bankomata i izjava58.3 KB297
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje balon sale sportske namene 47.2 KB359
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera i izjava52.2 KB302
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice172.3 KB840
Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica44.2 KB348
Zahtev za uvid u projekat40.6 KB382
Zahtev za razgledanje spisa39.8 KB355
Zahtev za izdavanje salgasnosti na elaborat geodetskih radova 35.5 KB371
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pontona61.1 KB275
Zahtev za izdavanje odobrenja za ekshumaciju38.5 KB315
Zahtev za davanje saglasnosti za ispravku granica parcele114.8 KB143
Zahtev za izdavanje uverenja o svojini na posebnom delu zgrade113.0 KB154
Zahtev za zaključenje ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže75.0 KB137
Zahtev za promenu adrese stanovanja u ugovoru za garaže73.9 KB95
Zahtev za raskid ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže96.4 KB116
Zahtev za postavljanje montažne garaže na površini javne namene107.0 KB101
Zahtev za zaključenje ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže (promena korisnika)97.8 KB107
Zahtev za postavljanje sportskih objekata69.2 KB63
Zahtev za uklanjanje montažne garaže14.1 KB32
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje montažne garaže87.0 KB39
Zahtev za postavljanje kućica za ishranu i smeštaj pasa i mačaka bez vlasnika na površinama javne namene86.7 KB38
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji78.5 KB754

 

Veličina slova
Kontrast