Obrasci – Zahtevi

Obrasci – Zahtevi 2018-01-28T21:22:51+00:00
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti37.4 KB928
Zahtev za proširenje-izmenu zahteva-prijave44.5 KB345
Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta138.1 KB352
Zahtev za postavljanje montažne platforme i rampe za invalide60.1 KB115
Prijava za registraciju stambene zajednice134.4 KB120
Zahtev za donošenja rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu139.0 KB63
Zahtev za izdavanje potvrde o plaćanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta72.5 KB59
Uklanjanje garaže izjava36.1 KB45
Izjava o uklanjanju kioska35.5 KB35
Izjava o uklanjanju letnje bašte35.9 KB41
Zahtev za postavljanje manjih montažnih objekata (kioska) na površinama javne namene107.8 KB53
Zahtev za postavljanje letnje bašte109.5 KB50
Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije - preparcelacije 94.1 KB414
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta94.2 KB338
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog objekta odnosno uređaja49.6 KB311
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje spomenika spomen obeležja skulpturalnih dela45.4 KB252
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje javne telefonske govornice kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište47.5 KB255
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje čilera i izjava58.5 KB251
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje bankomata i izjava58.3 KB245
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje balon sale sportske namene 47.2 KB310
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera i izjava52.2 KB254
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice172.3 KB570
Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica44.2 KB267
Zahtev za uvid u projekat40.6 KB321
Zahtev za razgledanje spisa39.8 KB297
Zahtev za izdavanje salgasnosti na elaborat geodetskih radova 35.5 KB306
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pontona61.1 KB218
Zahtev za izdavanje odobrenja za ekshumaciju38.5 KB253
Zahtev za davanje saglasnosti za ispravku granica parcele114.8 KB64
Zahtev za izdavanje uverenja o svojini na posebnom delu zgrade113.0 KB62
Zahtev za zaključenje ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže75.0 KB56
Zahtev za promenu adrese stanovanja u ugovoru za garaže73.9 KB44
Zahtev za raskid ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže96.4 KB48
Zahtev za postavljanje montažne garaže na površini javne namene107.0 KB41
Zahtev za zaključenje ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže (promena korisnika)97.8 KB48
Zahtev za postavljanje sportskih objekata69.2 KB20
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji73.8 KB645

 

Veličina slova
Kontrast