Obrasci – Zahtevi

Obrasci – Zahtevi2018-01-28T21:22:51+00:00
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za stavljanje klauzule pravosnažnosti37.4 KB1666
Zahtev za proširenje-izmenu zahteva-prijave44.5 KB450
Zahtev za donošenje rešenja o uklanjanju objekta138.1 KB547
Zahtev za postavljanje montažne platforme i rampe za invalide60.1 KB268
Prijava za registraciju stambene zajednice134.4 KB355
Zahtev za donošenja rešenja o uklanjanju objekta sklonog padu139.0 KB201
Zahtev za izdavanje potvrde o plaćanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta72.5 KB170
Uklanjanje garaže izjava36.1 KB147
Izjava o uklanjanju kioska35.5 KB132
Izjava o uklanjanju letnje bašte35.9 KB160
Zahtev za postavljanje manjih montažnih objekata (kioska) na površinama javne namene92.4 KB213
Zahtev za postavljanje letnje bašte94.1 KB215
Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije - preparcelacije 68.0 KB589
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta67.6 KB476
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog objekta odnosno uređaja49.7 KB482
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje spomenika spomen obeležja skulpturalnih dela45.4 KB341
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje javne telefonske govornice kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište47.6 KB346
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje čilera i izjava58.8 KB359
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje bankomata i izjava58.6 KB344
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje balon sale sportske namene 47.4 KB404
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera i izjava52.4 KB346
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice172.5 KB1051
Zahtev za iseljenje bespravno useljenih lica44.3 KB415
Zahtev za uvid u projekat40.8 KB437
Zahtev za razgledanje spisa40.0 KB403
Zahtev za izdavanje salgasnosti na elaborat geodetskih radova 35.7 KB428
Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pontona73.8 KB316
Zahtev za izdavanje odobrenja za ekshumaciju51.0 KB366
Zahtev za davanje saglasnosti za ispravku granica parcele88.6 KB221
Zahtev za izdavanje uverenja o svojini na posebnom delu zgrade89.0 KB207
Zahtev za zaključenje ugovora o davanju na korišćenje zemljišta za postavljanje montažne garaže (promena korisnika)82.7 KB186
Zahtev za postavljanje sportskih objekata69.4 KB114
Zahtev za donošenje rešenja o davanju na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta za privremeno postavljanje montažne garaže68.8 KB210
Zahtev za prestanak fakturisanja za montažnu garažu61.1 KB155
Zahtev za promenu adrese stanovanja u ugovoru-rešenju60.5 KB196
Zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju za privremeno postavljanje montažne garaže na neizgrađenom građevinskom zemljištu67.3 KB156
Zahtev za postavljanje kućica za ishranu i smeštaj pasa i mačaka bez vlasnika na površinama javne namene86.7 KB104
Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji78.5 KB881

 

Veličina slova
Kontrast