ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2182
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB544
Захтев за доношење решења о уклањању објекта114.0 KB681
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB352
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB484
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду114.9 KB291
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB276
Уклањање гараже изјава36.1 KB231
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB741
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB635
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB439
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB475
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1283
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB524
Захтев за увид у пројекат40.8 KB521
Захтев за разгледање списа40.0 KB496
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB518
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB385
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB454
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB317
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB292
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB320
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB244
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB278
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB250
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1080
Хоризонталне рекламе67.4 KB88
Јавне телефонске говорнице78.5 KB70
Јавни тоалети68.0 KB87
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB90
Монтажни објекти Киоск73.8 KB91
Контејнери за мониторинг69.7 KB80
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB79
Мобилијар спортског карактера74.1 KB72
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB79
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB79
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB79
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB77
Постављање споменика и скулптура60.8 KB82
Постављање трибине позорнице69.2 KB79
Промотивни плато68.1 KB75
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB78
Спортски објекти72.5 KB80
Угоститељска башта76.0 KB97
Забавни програм71.2 KB90
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB70
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB65
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB63
Изјава уклањање киоска35.8 KB70
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB60
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB57
Изјава уклањање летње баште36.2 KB61
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB59
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB53
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB59
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB52
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB50
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB54
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB62
Образац захтева за покретање поступка о озакоњењу објекта62.4 KB15