ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за стављање клаузуле правоснажности37.4 KB2114
Захтев за проширење-измену захтева-пријаве44.5 KB520
Захтев за доношење решења о уклањању објекта114.0 KB658
Захтев за постављање монтажне платформе и рампе за инвалиде60.1 KB334
Пријава за регистрацију стамбене заједнице134.4 KB459
Захтев за доношења решења о уклањању објекта склоног паду114.9 KB272
Захтев за издавање потврде о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта72.5 KB250
Уклањање гараже изјава36.1 KB213
Захтев за потврђивање пројекта парцелације - препарцелације 68.0 KB708
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта67.6 KB607
Захтев за издавање одобрења за постављање банкомата и изјава58.6 KB423
Захтев за издавање одобрења за постављање балон сале спортске намене 47.4 KB463
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице172.5 KB1252
Захтев за исељење бесправно усељених лица44.3 KB507
Захтев за увид у пројекат40.8 KB501
Захтев за разгледање списа40.0 KB477
Захтев за издавање салгасности на елаборат геодетских радова 35.7 KB503
Захтев за издавање одобрења за постављање понтона73.8 KB372
Захтев за издавање одобрења за ексхумацију51.0 KB437
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле88.6 KB304
Захтев за издавање уверења о својини на посебном делу зграде89.0 KB278
Захтев за закључење уговора о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже (промена корисника)82.7 KB301
Захтев за престанак фактурисања за монтажну гаражу61.1 KB228
Захтев за промену адресе становања у уговору-решењу60.5 KB264
Захтев за издавање решења о одобрењу за привремено постављање монтажне гараже на неизграђеном грађевинском земљишту67.3 KB227
Захтев за издавање информације о локацији78.8 KB1037
Хоризонталне рекламе67.4 KB70
Јавне телефонске говорнице78.5 KB55
Јавни тоалети68.0 KB69
Киоск са надстрешницом за аутобуско стајалиште80.4 KB68
Монтажни објекти Киоск73.8 KB69
Контејнери за мониторинг69.7 KB66
Кућице за исхрану куца и маца68.5 KB62
Мобилијар спортског карактера74.1 KB59
Плато за продају пољопривредних производа из возила67.2 KB61
Плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила40.9 KB61
Покретни уређаји и мобилијар96.5 KB63
Постављање рампе за инвалиде84.2 KB60
Постављање споменика и скулптура60.8 KB67
Постављање трибине позорнице69.2 KB66
Промотивни плато68.1 KB61
Специјализовано возило за припрему и продају хране72.4 KB60
Спортски објекти72.5 KB66
Угоститељска башта76.0 KB80
Забавни програм71.2 KB72
Изјава уклањање хоризонталне рекламе37.3 KB56
Изјава уклањање јавне телефонске говорнице35.7 KB54
Изјава уклањање јавног тоалета35.7 KB53
Изјава уклањање киоска35.8 KB57
Изјава уклањање контејнера за мониторинг35.7 KB50
Изјава уклањање кућица за маце и куце36.0 KB47
Изјава уклањање летње баште36.2 KB51
Изјава уклањање покретног уређаја36.2 KB48
Изјава уклањање рампе за инвалиде40.6 KB42
Изјава уклањање специјалног возила за храну36.3 KB47
Изјава уклањање спортског мобилијара36.2 KB42
Изјава уклањање спортског објекта36.2 KB40
Изјава уклањање трибине позорнице36.2 KB43
Изјава уклањање забавног програма36.3 KB51