Objedinjena procedura

Objedinjena procedura2018-01-28T21:22:51+00:00

Ristanovski Borko i Venka Zaključak o ispravci greške

Krdžić Osman Zaključak o ispravci greške

Živković Mirko Zaključak o ispravci greške

ODBACUJE SE prigovor Krstevski Vere i Vistać Aleksandra protiv Zaključka broj ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016

Majstorović Dragan – zaključak o ispravci greške

Majstorović Dragan – Uslovi EPS i uslovi za projektovanje i priključenje

 

Elektronske dozvole

 

Potvrde o pravosnažnosti – Građevinske dozvole

ImeVeličinaDatum
JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva ROP-PAN-503-ISAV-1/2016127.3 KB2016/02/24
Nokić Dragan ROP-PAN-353-CPI-1/2016125.7 KB2016/02/24
Petaković Lazar ROP-PAN-277-CPIH-2/2016126.0 KB2016/03/15
Jovičić Aleksandar ROP-PAN-2183-CPI-1/201646.6 KB2016/03/29
Veličković Miodrag ROP-PAN-2387-CPI-1/201647.5 KB2016/03/29
Jovičić Aleksandra i Ivan ROP-PAN-2183-CPI-1/2016125.1 KB2016/03/29
Ćosić Olga ROP-PAN-3256-CPI-1/2016359.5 KB2016/04/11
Doo Hipra Pančevo ROP-PAN-1956-CPIH-2/2016360.3 KB2016/04/11
Doo Raffaelo Petrol ROP-PAN-3387-CPIH-2/2016359.8 KB2016/04/12
Doo Reno Sava ROP-PAN-2778-CPIH-2/2016358.7 KB2016/04/19
Railić Željko ROP-PAN-3001-CPIH-2/2016360.8 KB2016/04/26
Polić Slavica ROP-PAN-5462-CPI-1/2016362.3 KB2016/04/27
Jonoski Vlada ROP PAN 7163 IUPH 2 2016354.7 KB2016/05/16
JP Direkcija ROP PAN 8303 CPI 1 2016353.1 KB2016/05/25
Grgić Stevan ROP PAN 229 CPIH 4 2016373.3 KB2016/05/27
Radenković Vinko i Biserka ROP PAN 2821 CPI 4 2016373.2 KB2016/05/27
Dom Zbrinjavanje ROP PAN 4013 CPIH 2 2016365.4 KB2016/05/30

 

 

ImeVeličinaDatum
Cvetković Slobodan i Ljiljana ROP-PAN-245-ISAV-1/2016127.0 KB2016/02/24
JKP Vodovod i kanalizacija ROP-PAN-701-ISAV-1/2016135.8 KB2016/02/25
JKP Vodovod i kanalizacija ROP-PAN-607-ISAV-1/2016135.6 KB2016/03/01
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-2802-ISAVHA-2/2016127.8 KB2016/04/05
Ćurčija Dragoljub ROP-PAN-1841-ISAV-1/2016127.0 KB2016/04/06
JKP Vodovod i kanalizacija ROP-PAN-2059-CPIH-2/2016133.8 KB2016/04/06
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-1972-ISAV-1/2016353.6 KB2016/04/08
Vuković Ivan352.7 KB2016/04/11
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-6063-ISAV-1/2016355.1 KB2016/04/26
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-6159-ISAV-1/2016355.6 KB2016/04/26
Krstevski Vera ROP-PAN-2014-ISAV-3/2016353.9 KB2016/04/26
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-6251-ISAW-1/2016354.5 KB2016/05/06
Bosnić Marinković Valentina ROP-PAN-5485-ISAWHA-2/2016354.5 KB2016/05/09
EPS Elektrodistribucija ROP-PAN-5433-ISAWHA-2/2016354.9 KB2016/05/09
JKP Vodovod i kanalizacija ROP-PAN-5934-ISAWHA-2/2016355.6 KB2016/05/16
JKP Vodovod i kanalizacija ROP PAN 4145 ISAWHA 2 2016365.5 KB2016/05/20
Ljotić Dragan ROP PAN 9035 ISAW 1 2016358.1 KB2016/05/30
Ivanić Ivana i Biljana ROP PAN 9694 ISAW 1 2016357.0 KB2016/06/02
ImeVeličinaDatum
Topalović Maja ROP-PAN-403-IUP-1/2016126.3 KB2016/02/26
Ibrajter Dušan ROP PAN 29 IUPH 2 201648.2 KB2016/02/29
Đukić Gordana ROP-PAN-1193-IUPH-2/2016126.2 KB2016/03/01
Ibrajter Dušan ROP-PAN-29-IUPH-2/2016126.8 KB2016/03/02
Panić Momčilo ROP-PAN-603-IUP-1/2016126.1 KB2016/03/04
Mitkovski Bojan ROP-PAN-840-IUP-1/2016125.8 KB2016/03/04
Đaković Dušanka ROP-PAN-1193-IUP-1/2016125.7 KB2016/03/11
Trajković Oliver ROP-PAN-1843-IUPH-1/2016125.8 KB2016/03/17
Pavlović Stevan ROP-PAN-1656-IUP-1/2016125.2 KB2016/03/23
Jelić Gorica ROP-PAN-2161-IUPH-2/2016126.0 KB2016/03/24
Krdžić Osman ROP-PAN-306-IUPH-2/2016126.3 KB2016/04/07
Šorgić Maja ROP-PAN-369-IUPH-2/2016126.3 KB2016/04/07
Žarković Mirko ROP-PAN-755-IUPH-2/2016126.7 KB2016/04/07
Bisak Ivan ROP-PAN-3123-IUPH-2/2016350.8 KB2016/04/11
Nikola Kara ROP-PAN-3889-IUP-1/2016351.5 KB2016/04/11
Doo SPEED WASH ROP-PAN-2423-IUPH-2/2016352.0 KB2016/04/15
Vujanić Dušica ROP-PAN-4580-IUP-1/2016350.4 KB2016/04/18
Rajačić Zdravko ROP-PAN-4721-IUP-1/2016350.7 KB2016/04/19
Rangelov Dobrivoje ROP-PAN-4910-IUP-1/2016353.7 KB2016/04/26
Barać Milorad ROP PAN 5356 IUP 1 2016353.2 KB2016/04/26
Barać Milorad ROP-PAN-5356-IUP-1/2016353.2 KB2016/04/26
Pešić Straina i Jelica ROP-PAN-6117-IUP-1/2016353.1 KB2016/05/06
Pešić Straina i Jelica ROP PAN 6117 IUP 1 2016353.1 KB2016/05/06
Janoski Vlada ROP-PAN-7163-IUPH-2/2016354.7 KB2016/05/16
Krstevski Darko ROP PAN 5867 IUPH 2 2016365.5 KB2016/05/23
Siniša Tronjanski ROP PAN 8124 IUPH 2 2016355.4 KB2016/05/25

 

 

OBJEDINJENA PROCEDURA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA (PODNETI ZAHTEVI DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE)

Lokacijski uslovi

Informacije o podnetim zahtevima

VIŠE

Građevinske dozvole

Informacije o podnetim zahtevima

VIŠE

Rešenja po članu 145

Informacije o podnetim zahtevima

VIŠE

Upotrebne dozvole

Informacije o podnetim zahtevima

VIŠE
Veličina slova
Kontrast