Urbanizam i građevina – dokumenta

//Urbanizam i građevina – dokumenta
Urbanizam i građevina – dokumenta 2018-05-17T09:55:43+00:00

Pdf logoViše o objedinjenoj proceduri za izdavanje građevinskih dozvola možete videti na portalu Građevinske dozvole

Korisni linkovi:


Fol strelPlanovi na javnom uvidu


Fol strelStatistika izdavanja dozvola za gradnju


Fol strelPristup informacionom sistemu kroz koji se sprovodi objedinjena procedura


Fol strelUputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za građane


Fol strel

Pravilnici u oblasti građevinarstva


Fol strelPropisi u oblasti građevinarstva


Dokumenti:


Pdf logo

Važeća planska dokumentacija za grad Pančevo


Pdf logoObavezujuća instrukcija o postupanju u objedinjenoj proceduri


Pdf logoPravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, “Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 96/2016 i 120/2017.


Pdf logo

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, “Sl. glasnik RS”, br.120/2017 od 30.12.2017. godine, a stupio je na snagu 31.12.2017.


Pdf logoUredba o lokacijskim uslovima, “Sl. glasnik RS”, 35/2015, 114/2015 i 117/2017.


Pdf logoUredba o izmenama i dopunama uredbe o lokacijskim uslovima, “Sl. glasnik RS”, 117/2017 od 27.12.2017. godine, a stupila je na snagu 4.1.2018.


Pdf logo

Korisničko uputstvo za Administratore u Organizaciji


Pdf logo

Uputstvo o formatima elektronskih dokumenata


Pdf logoPregled najčešćih grešaka podnosioca zahteva u objedinjenoj proceduri


Pdf logoTakse i naknade u objedinjenoj proceduri za 2018. godinu


Pdf logoTroškovi izdavanja tehničkih uslova Srbijagas


Pdf logoEPS cenovnik usluga


Logo JpgŠematski prikaz objedinjene procedure


Veličina slova
Kontrast