Strateška dokumenta

//Strateška dokumenta
Strateška dokumenta2018-01-28T21:22:43+00:00
ImeVeličinaDatum
Strategija razvoja SO Pančevo963.6 KB2007/03/05
Strategija brige o mladima254.4 KB2007/06/26
Plan investicija grada Pančeva755.7 KB2008/12/03
Stambena strategija grada Pančeva676.0 KB2008/12/18
Strategija za društvenu integraciju roma401.4 KB2008/12/18
Lokalni akcioni plan izbeglih i interno raseljenih lica 2009-20013690.2 KB2009/12/17
Strategija kulturnog razvoja1.8 MB2010/08/24
Strategija razvoja sporta110.6 KB2010/10/29
Akcioni plan - Kulturni razvoj207.4 KB2011/02/16
Strategija pristupačnosti javnih objekata2.1 MB2012/03/01
Akcioni plan - Romi449.5 KB2013/03/14
Strategija razvoja socijalne zaštite grada Pančeva469.0 KB2013/08/11
Lokalni akcioni plan - Romkinje600.6 KB2014/02/11
Lokalni akcioni plan zapošljavanja178.7 KB2014/04/02
Strategija razvoja grada Pančeva 2014-20207.1 MB2014/10/24
Strategija brige o mladima grada Pančeva710.2 KB2015/02/20
Plan kapitalnih investicija 20171.6 MB2016/04/04
Plan kapitalnih investicija prva izmena 2015-20173.4 MB2016/04/04
Strategija razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020735.8 KB2016/04/25
Akcioni plan razvoja sporta u gradu Pančevu za period od 2016. 2018. godine659.1 KB2016/04/25
Program razvoja sporta grada Pančeva od 2015. - 2018.832.6 KB2017/01/16
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva59.4 KB2017/03/01
Strategija komunikacije grada Pančeva 2017-20201.5 MB2017/08/22
ANEKSI Strategija komunikacije grada Pančeva 2017-20201.4 MB2017/08/22
Plan kapitalnih investicija grada Pančeva 2018-2020 sa zaključkom gradskog veća i skupštine3.1 MB2018/01/12
Akcioni plan za unapređenje obrazovanja na terirotiji grada Pančeva od 2018. - 2020. godine3.0 MB2018/08/15
Plan kapitalnih investicija prva izmena i dopuna 2015-2017, izveštaj o realizaciji1.1 MB2018/09/05

 

Veličina slova
Kontrast