Dokumenta:

NAPOMENA – Sva prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku koja su utvrđena Odlukom o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva građani ostvaruju u Centru za socijalni rad Solidarnost Pančevo.