OBRASCI PRIVREDA

Obrasci privreda

KATEGORIZACIJA KUĆA, SOBA I APARTMANA

 • Izjava o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova
 • Obrazac zahteva za fizičko lice
 • Obrazac zahteva za ugostitelje
 • Izjava o podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorija kuća;
 • Izjava o podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorija apartmana;
 • Izjava o podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorija soba;
 • Izjava o podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određivanje kategorija seoskog turističkog domaćinstva;
  • Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti – apartman (prema čl.26 Pravilnika za kategorizacijuugostiteljskih objekata za smeštaj)
  • Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti – kuća (prema čl.26 Pravilnika za kategorizacijuugostiteljskih objekata za smeštaj)
  • Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti – soba (prema čl.26 Pravilnika za kategorizacijuugostiteljskih objekata za smeštaj)
  • Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti – vrste seosko turističko domaćinstvo (prema čl.26 Pravilnika za kategorizacijuugostiteljskih objekata za smeštaj).

(prema čl.26 Pravilnika za kategorizacijuugostiteljskih objekata za smeštaj).

Ostali obrasci: