ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1372
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB727
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB2182
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB2944
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB2794
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА313.0 KB1900
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1957
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB924
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB344
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB33896
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1481
Табела Такси и Накнада285.0 KB358
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB113
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB133
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB130
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB104