Porez – dokumenta

//Porez – dokumenta
Porez – dokumenta2018-11-29T14:27:21+00:00

 

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe169.3 KB805
Prijava PP-EKO PRIHOD184.6 KB595
Prijava PP-EKO162.9 KB1288
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB769
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB403
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB756
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB912
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB805
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1255
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1082
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB612
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB1865
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1308
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1214
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1272
Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB746
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB418
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB415
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB510
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB151
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB91

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB530
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB539
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB448
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB513
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB398
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB576
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB580
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)1.2 MB1019
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB665
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB366
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB510
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB326
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB112
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB148
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB60
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB39

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB423
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB461
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB422
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB479
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB442
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB382
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB428
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB417
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB375
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB425
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB475
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB420
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB451
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB402
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB420
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB510
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB494
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB382
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB372
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB364
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB471
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB353
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB386
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB389
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB372
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB405
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB362
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB370
20130912 430 335 2013138.9 KB302
20130912 430 335 2013 2138.9 KB307
20130912 430 335 2013 3138.9 KB290
20130912 430 433 2013131.5 KB352
20130912 430 433 2013 2131.5 KB336
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB383
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB378

 

Veličina slova
Kontrast