Porez – dokumenta

//Porez – dokumenta
Porez – dokumenta2018-11-29T14:27:21+00:00

 

Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe169.3 KB766
Prijava PP-EKO PRIHOD184.6 KB567
Prijava PP-EKO162.9 KB1231
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB724
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB382
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB711
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB865
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB731
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1173
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1037
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB566
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB1786
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1240
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1152
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1201
Zahtev - Molba68.3 KB714
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB397
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB392
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB477
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB120
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB77

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB504
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB514
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB433
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB483
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB385
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB552
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB543
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.21/18)1.2 MB918
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB642
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB351
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB495
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB308
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB93
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB121
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB10

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB401
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB434
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB409
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB460
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB422
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB369
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB413
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB407
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB364
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB410
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB461
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB400
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB432
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB390
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB398
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB481
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB461
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB361
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB364
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB353
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB458
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB343
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB375
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB378
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB361
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB393
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB353
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB354
20130912 430 335 2013138.9 KB290
20130912 430 335 2013 2138.9 KB297
20130912 430 335 2013 3138.9 KB279
20130912 430 433 2013131.5 KB336
20130912 430 433 2013 2131.5 KB324
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB368
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB360

 

Veličina slova
Kontrast