Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izjava - Nasleđe298.4 KB880
Prijava PP-EKO PRIHOD184.6 KB643
Prijava PP-EKO162.9 KB1373
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB832
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB440
Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB838
PPI-1 (Prilog 1 - Podprilog)135.4 KB966
PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu149.9 KB894
PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu211.4 KB1370
PPI-1 (Prilog 1)129.3 KB1142
PPI-1 (Prilog 2)100.3 KB666
Zahtev za izdavanje uverenja PRAVNA LICA159.2 KB2023
Zahtev za izdavanje uverenja PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA154.8 KB1478
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1295
Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1374
Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB800
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola219.7 KB464
Inspekcijski nadzor: Kontrolna lista - Terenska kontrola214.2 KB463
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB568
Zahtev za promenu lozinke PORTAL Poreske administracije274.1 KB188
Inspekcijski nadzor: Plan Inspekcijskog Nadzora 2018383.2 KB129
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB5

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...95/18)548.6 KB590
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB580
Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB483
Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB565
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.104/18)141.8 KB439
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (Sl. list grada Pančeva br. 38/15)144.7 KB623
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...95/18)1.4 MB627
Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1169
Prosečne cene nepokretnosti po zonama 2014-2016 po članu 6. Zakona o porezu na imovinu319.7 KB714
Odlaganje duga: Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB397
Odlaganje duga: Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB543
Odlaganje duga: Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika275.1 KB365
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.48/18)225.4 KB159
Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB186
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB136
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB117

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB466
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB511
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB455
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB522
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB479
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB422
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB461
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB451
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB407
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB462
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB509
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB462
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB485
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB432
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB456
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB556
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB552
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB428
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB400
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB393
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB500
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB386
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB417
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB419
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB402
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB437
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB388
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB402
20130912 430 335 2013138.9 KB329
20130912 430 335 2013 2138.9 KB337
20130912 430 335 2013 3138.9 KB323
20130912 430 433 2013131.5 KB386
20130912 430 433 2013 2131.5 KB365
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB413
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB409