Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Izjava - Nasleđe298.4 KB999
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB992
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB506
IM_Zahtev za promenu prebivališta u PPI-266.8 KB960
IM_PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu939.8 KB1037
IM_PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu1.1 MB1604
IM_PPI-1 (Prilog 1 uz Obrazac PPI-1)242.2 KB1234
IM_PPI-1 (Prilog 2 uz Obrazac PPI-1)155.7 KB754
Poreska uverenja - Zahtev PRAVNA LICA232.0 KB2228
Poreska uverenja - Zahtev PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA233.1 KB1736
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1423
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1532
IM - Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica173.9 KB900
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB654
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB79
EKO - Prijava_Obrazac 192.0 KB114
EKO - Prijava_Obrazac 287.0 KB86
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2019. godinu85.0 KB63
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB56

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...86/19)179.9 KB693
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB685
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB555
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB663
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB515
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...86/19)428.4 KB721
LKT_Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...34/18)65.7 KB1363
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB834
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB465
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB620
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB258
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB243
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18)12.0 MB231
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB59
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB63
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB35
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB11

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB547
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB590
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB532
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB603
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB562
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB488
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB540
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB532
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB480
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB540
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB592
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB533
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB565
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB496
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB524
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB645
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB639
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB489
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB462
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB468
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB571
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB456
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB483
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB474
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB477
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB505
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB459
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB475
20130912 430 335 2013138.9 KB405
20130912 430 335 2013 2138.9 KB416
20130912 430 335 2013 3138.9 KB391
20130912 430 433 2013131.5 KB462
20130912 430 433 2013 2131.5 KB430
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB478
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB474