Izveštaji monitoringa zemljišta

ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta - I kampanja za 2019.god3.7 MB2019/08/08
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta - II kampanja za 2019.god3.2 MB2019/11/27
Sumarni izveštaj o sprovođenju sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta 5.4 MB2019/12/06
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta I kampanja za 2018 godinu5.1 MB2018/10/31
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta II kampanja za 2018 godinu4.2 MB2018/10/31
Sumarni izveštaj o ispitivanju zemljišta na teritoriji grada Pančeva u 2018. godini937.1 KB2019/02/07
ImeVeličinaDatum
Sumarni izveštaj o sprovođenju sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Pančeva za 2017.godinu 5.6 MB2018/07/10
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta I kampanja za 2017 godinu4.6 MB2018/07/10
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta zemljišta II kampanja za 2017 godinu1.1 MB2018/07/10