Izveštaji monitoringa površinskih voda

ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - I kampanja4.8 MB2019/07/08
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja2.7 MB2019/08/07
Prilog uz izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - III kampanja3.2 MB2019/08/07
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - IV kampanja917.1 KB2019/08/21
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - V kampanja27.3 MB2019/09/04
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda - VI kampanja2.9 MB2019/10/01
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda I kampanja12.1 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda II kampanja13.1 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja3.3 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda III kampanja_PRILOZI9.8 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja8.5 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda IV kampanja_PRILOZI15.4 MB2018/09/04
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja8.1 MB2018/09/05
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda V kampanja_PRILOZI1.9 MB2018/09/05
Izveštaj o kvalitetu površinskih voda VI kampanja2.6 MB2018/09/18
Završni Izveštaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva za 2018.godinu14.3 MB2018/10/08

Izveštaji monitoringa podzemnih voda

ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju podzemnih voda južno od industrijske zone_kampanja Mart-April 2018.god2.1 MB2019/02/05
Mapa lokacija pijezometara2.0 MB2019/02/05
Hemijski aspekt monitoringa podzemnih voda za period 2012-20181.9 MB2019/02/06
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o ispitivanju podzemnih voda južno od industrijske zone_kampanja Novembar 20172.1 MB2019/02/06
Mapa lokacija pijezometara za 20172.0 MB2019/02/06