Извештаји мониторинга површинских вода

ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - Тамиш, Дунав, Поњавица и језеро у Качареву - I кампања 41.4 MB2021/07/02
ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - I кампања4.8 MB2019/07/08
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - III кампања2.7 MB2019/08/07
Прилог уз извештај о испитивању квалитета површинских вода - III кампања3.2 MB2019/08/07
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - IV кампања917.1 KB2019/08/21
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - V кампања27.3 MB2019/09/04
Извештај о испитивању квалитета површинских вода - VI кампања2.9 MB2019/10/01
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету површинских вода I кампања12.1 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода II кампања13.1 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода III кампања3.3 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода III кампања_ПРИЛОЗИ9.8 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода IV кампања8.5 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода IV кампања_ПРИЛОЗИ15.4 MB2018/09/04
Извештај о квалитету површинских вода V кампања8.1 MB2018/09/05
Извештај о квалитету површинских вода V кампања_ПРИЛОЗИ1.9 MB2018/09/05
Извештај о квалитету површинских вода VI кампања2.6 MB2018/09/18
Завршни Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских вода на територији града Панчева за 2018.годину14.3 MB2018/10/08

Извештаји мониторинга подземних вода

ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању подземних вода јужно од индустријске зоне_кампања Март-Април 2018.год2.1 MB2019/02/05
Мапа локација пијезометара2.0 MB2019/02/05
Хемијски аспект мониторинга подземних вода за период 2012-20181.9 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о испитивању подземних вода јужно од индустријске зоне_кампања Новембар 20172.1 MB2019/02/06
Мапа локација пијезометара за 20172.0 MB2019/02/06