Mesečni izveštaji monitoring sistema

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2020.god2.4 MB4
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2020.god2.4 MB2
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2020.god2.3 MB1
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2020.god2.3 MB2
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2019.god1.1 MB93
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2019.god1.9 MB103
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2019.god1.8 MB99
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2019.god1.9 MB83
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2019.god2.4 MB62
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2019.god2.7 MB36
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2019.god2.6 MB36
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2019.god2.7 MB41
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2019.god2.5 MB31
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2019.god2.5 MB34
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2019.god2.3 MB38
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2019.god2.2 MB32
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2018.god1.4 MB117
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2018.god1.6 MB109
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2018.god1.5 MB125
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2018.god1.7 MB139
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2018.god1.8 MB113
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2018.god1.7 MB114
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2018.god1.7 MB117
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2018.god1.8 MB87
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2018.god1.7 MB89
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2018.god1.7 MB96
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2018.god1.9 MB78
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2018.god1.9 MB79
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2017.god478.2 KB173
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2017.god654.1 KB179
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2017.god595.9 KB176
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2017.god676.4 KB203
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2017.god562.5 KB177
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2017.god2.6 MB148
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2017.god2.5 MB190
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2017.god1.4 MB151
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2017.god1.5 MB162
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2017.god1.5 MB166
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2017.god1.5 MB65
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj za januar 2016.god643.4 KB282
Mesečni izveštaj za februar 2016.god414.6 KB243
Mesečni izveštaj za mart 2016.god692.4 KB238
Mesečni izveštaj za april 2016.god790.6 KB242
Mesečni izveštaj za maj 2016.god812.6 KB244
Mesečni izveštaj za jun 2016.god780.0 KB245
Mesečni izveštaj za jul 2016.god762.5 KB374
Mesečni izveštaj za avgust 2016.god847.6 KB306
Mesečni izveštaj za septembar 2016.god694.2 KB188
Mesečni izveštaj za oktobar 2016.god657.4 KB210
Mesečni izveštaj za novembar 2016.god1.6 MB214
Mesečni izveštaj za decembar 2016.god1.6 MB200
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2015850.9 KB278
Februar 2015844.3 KB264
Mart 2015906.9 KB243
April 2015762.8 KB255
Maj 2015506.7 KB227
Jun 2015544.8 KB234
Jul 2015467.4 KB222
Avgust 2015827.0 KB278
Septembar 2015781.8 KB239
Novembar 2015732.9 KB206
Decembar 2015726.5 KB327
Oktobar 2015677.5 KB221
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2014436.7 KB240
Februar 2014779.6 KB235
Mart 2014594.4 KB232
April 2014550.0 KB240
Maj 2014741.9 KB235
Jun 2014733.1 KB210
Jul 2014670.6 KB252
Avgust 2014693.0 KB292
Septembar 2014 657.6 KB224
Oktobar 2014651.1 KB232
Novembar 2014731.4 KB197
Decembar 2014 765.3 KB200
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2013635.7 KB235
Februar 2013649.7 KB186
Mart 2013585.4 KB220
April 20131.4 MB244
Maj 2013576.5 KB231
Jun 2013402.2 KB216
Jul 2013444.3 KB196
Avgust 2013456.6 KB187
Septembar 2013480.4 KB244
Oktobar 2013489.7 KB260
Novembar 2013443.3 KB203
Decembar 2013513.3 KB220
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2012618.9 KB243
Februar 20121.7 MB212
Mart 2012675.2 KB225
April 2012504.4 KB214
Maj 2012552.2 KB221
Jul 2012675.7 KB213
Avgust 2012631.1 KB231
Septembar 2012731.5 KB227
Oktobar 2012724.0 KB212
Novembar 2012721.8 KB230
Decembar 2012682.5 KB227
Jun 2012561.9 KB212

Izveštaji dodatnog merenja kvaliteta vazduha

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za I kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB51
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu821.7 KB53
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za II kvartal (Nova Misa, Strelište)1.4 MB36
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.7 MB34
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.9 MB28
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB23
Godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Strelište, Nova Misa) 1.4 MB0
Prilozi uz godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Strelište, Nova Misa) 19.6 MB0
Godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Narodna bašta) 2.1 MB0
ImeVeličinaDatum
Izveštaj za I kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha 1.5 MB2018/09/06
Izveštaj za II kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha768.7 KB2018/09/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta997.6 KB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB2019/02/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.3 MB2019/02/06
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu373.8 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu374.6 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu370.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta1.9 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.5 MB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)489.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)485.8 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)451.4 KB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu371.5 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu561.0 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta456.8 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)866.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)429.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)447.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.2 MB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu419.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta451.3 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)526.2 KB2018/11/07
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)701.4 KB2018/11/07

Izveštaji o dnevnim prekoračenjima automatskog monitoringa kvaliteta vazduha grada Pančeva

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Monitoring - Izveštaj 01 01 202081.0 KB24
Monitoring - Izveštaj 02 01 202081.6 KB19
Monitoring - Izveštaj 03 01 202081.0 KB19
Monitoring - Izveštaj 04 01 202081.1 KB20
Monitoring - Izveštaj 06 01 202079.3 KB22
Monitoring - Izveštaj 07 01 202081.3 KB27
Monitoring - Izveštaj 08 01 202080.8 KB25
Monitoring - Izveštaj 09 01 202080.7 KB20
Monitoring - Izveštaj 10 01 202077.0 KB25
Monitoring - Izveštaj 11 01 202081.3 KB23
Monitoring - Izveštaj 12 01 202082.2 KB22
Monitoring - Izveštaj 14 01 202081.2 KB23
Monitoring - Izveštaj 13 01 202084.9 KB21
Monitoring - Izveštaj 15 01 202081.7 KB29
Monitoring - Izveštaj 16 01 202085.4 KB23
Monitoring - Izveštaj 17 01 202080.8 KB15
Monitoring - Izveštaj 19 01 202080.6 KB29
Monitoring - Izveštaj 20 01 202080.5 KB20
Monitoring - Izveštaj 21 01 202076.9 KB12
Monitoring - Izveštaj 22 01 202082.5 KB16
Monitoring - Izveštaj 23 01 202082.2 KB19
Monitoring - Izveštaj 24 01 202081.8 KB23
Monitoring - Izveštaj 25 01 202080.7 KB20
Monitoring - Izveštaj 26 01 202076.9 KB26
Monitoring - Izveštaj 27 01 202086.4 KB26
Monitoring - Izveštaj 28 01 202084.7 KB25
Monitoring - Izveštaj 30 01 202081.3 KB26
Monitoring - Izveštaj 31 01 202082.3 KB23
Monitoring - Izveštaj 03 02 202080.5 KB20
Monitoring - Izveštaj 08.02.202081.5 KB19
Monitoring - Izveštaj 09.02.202086.9 KB14
Monitoring - Izveštaj 10.02.202076.6 KB20
Monitoring - Izveštaj 12.02.202080.8 KB21
Monitoring - Izveštaj 13.02.202080.6 KB18
Monitoring - Izveštaj 15.02.202080.7 KB21
Monitoring - Izveštaj 16 02 202080.6 KB18
Monitoring - Izveštaj 17 02 202080.7 KB19
Monitoring - Izveštaj 18 02 202080.8 KB19
Monitoring - Izveštaj 21.02.202081.2 KB15
Monitoring - Izveštaj 22.02.202080.3 KB20
Monitoring - Izveštaj 23.02.202076.8 KB22
Monitoring - Izveštaj 24.02.202080.8 KB17
Monitoring - Izveštaj 25.02.202089.6 KB25
Monitoring - Izveštaj 09.03.202081.3 KB17
Monitoring - Izveštaj 11.03.202081.7 KB17
Monitoring - Izveštaj 12.03.202081.6 KB16
Monitoring - Izveštaj 18 03 202080.7 KB14
Monitoring - Izveštaj 19 03 202081.3 KB10
Monitoring - Izveštaj 20 03 202081.5 KB12
Monitoring - Izveštaj 21 03 202083.5 KB15
Monitoring - Izveštaj 26 03 2020135.7 KB13
Monitoring - Izveštaj 27 03 202081.5 KB11
Monitoring - Izveštaj 28 03 202080.7 KB7
Monitoring - Izveštaj 29 03 202081.3 KB8
Monitoring - Izveštaj 30 03 202080.6 KB9
Monitoring - Izveštaj 03 04 202090.6 KB12
Monitoring - Izveštaj 04 04 202090.7 KB8
Monitoring - Izveštaj 13 04 202080.2 KB6
Monitoring - Izveštaj 06.04.202090.7 KB2
Monitoring - Izveštaj 08.04.202090.7 KB3
Monitoring - Izveštaj 09.04.202090.7 KB3
Monitoring - Izveštaj 10.04.202090.6 KB2
Monitoring - Izveštaj 23.04.202090.7 KB3
Monitoring - Izveštaj 24.04.202090.7 KB3
Monitoring - Izveštaj 25.04.202090.1 KB2
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Monitoring - Izveštaj 15 10 201980.3 KB22
Monitoring- Izveštaj 24 10 201979.9 KB23
Monitoring- Izveštaj 26 10 201980.0 KB22
Monitoring- Izveštaj 22 10 201981.3 KB20
Monitoring- Izveštaj 17 10 201980.6 KB20
Monitoring- Izveštaj 19 10 201980.8 KB21
Monitoring- Izveštaj 23 10 201980.7 KB23
Monitoring- Izveštaj 27 10 201981.5 KB21
Monitoring- Izveštaj 18 10 201980.2 KB22
Monitoring- Izveštaj 20 10 201980.1 KB20
Monitoring- Izveštaj 21 10 201981.3 KB25
Monitoring- Izveštaj 25 10 201980.0 KB24
Monitoring- Izveštaj 28 10 201981.5 KB23
Monitoring- Izveštaj 29 10 201979.5 KB27
Monitoring - Izveštaj 29 11 201976.8 KB22
Monitoring - Izveštaj 03 12 201976.8 KB19
Monitoring - Izveštaj 04 12 201980.4 KB19
Monitoring - Izveštaj 05 12 201976.9 KB19
Monitoring - Izveštaj 06 12 201981.1 KB17
Monitoring - Izveštaj 07 12 201980.5 KB18
Monitoring - Izveštaj 08 12 201976.8 KB14
Monitoring - Izveštaj 09 12 201980.6 KB15
Monitoring - Izveštaj 15 12 201980.8 KB15
Monitoring - Izveštaj 16 12 201980.7 KB21
Monitoring - Izveštaj 17 12 201980.7 KB14
Monitoring - Izveštaj 19 12 201980.7 KB24
Monitoring - Izveštaj 20 12 201971.7 KB14
Monitoring - Izveštaj 31 12 201980.7 KB26