Mesečni izveštaji monitoring sistema

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2019.god1.1 MB50
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2019.god1.9 MB52
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2019.god1.8 MB47
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2019.god1.9 MB41
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2019.god2.4 MB24
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2019.god2.7 MB4
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2019.god2.6 MB3
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2019.god2.7 MB5
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2018.god1.4 MB87
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2018.god1.6 MB81
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2018.god1.5 MB95
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2018.god1.7 MB108
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2018.god1.8 MB79
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2018.god1.7 MB81
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2018.god1.7 MB80
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2018.god1.8 MB56
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2018.god1.7 MB60
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2018.god1.7 MB53
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2018.god1.9 MB44
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2018.god1.9 MB44
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2017.god478.2 KB148
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2017.god654.1 KB154
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2017.god595.9 KB152
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2017.god676.4 KB173
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2017.god562.5 KB151
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2017.god2.6 MB119
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2017.god2.5 MB153
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2017.god1.4 MB125
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2017.god1.5 MB123
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2017.god1.5 MB129
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2017.god1.5 MB39
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj za januar 2016.god643.4 KB250
Mesečni izveštaj za februar 2016.god414.6 KB213
Mesečni izveštaj za mart 2016.god692.4 KB205
Mesečni izveštaj za april 2016.god790.6 KB215
Mesečni izveštaj za maj 2016.god812.6 KB213
Mesečni izveštaj za jun 2016.god780.0 KB220
Mesečni izveštaj za jul 2016.god762.5 KB335
Mesečni izveštaj za avgust 2016.god847.6 KB269
Mesečni izveštaj za septembar 2016.god694.2 KB161
Mesečni izveštaj za oktobar 2016.god657.4 KB186
Mesečni izveštaj za novembar 2016.god1.6 MB182
Mesečni izveštaj za decembar 2016.god1.6 MB177
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2015850.9 KB249
Februar 2015844.3 KB240
Mart 2015906.9 KB219
April 2015762.8 KB232
Maj 2015506.7 KB207
Jun 2015544.8 KB211
Jul 2015467.4 KB203
Avgust 2015827.0 KB254
Septembar 2015781.8 KB221
Novembar 2015732.9 KB189
Decembar 2015726.5 KB294
Oktobar 2015677.5 KB205
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2014436.7 KB216
Februar 2014779.6 KB211
Mart 2014594.4 KB214
April 2014550.0 KB222
Maj 2014741.9 KB208
Jun 2014733.1 KB190
Jul 2014670.6 KB224
Avgust 2014693.0 KB271
Septembar 2014 657.6 KB204
Oktobar 2014651.1 KB215
Novembar 2014731.4 KB179
Decembar 2014 765.3 KB181
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2013635.7 KB213
Februar 2013649.7 KB167
Mart 2013585.4 KB205
April 20131.4 MB211
Maj 2013576.5 KB199
Jun 2013402.2 KB189
Jul 2013444.3 KB179
Avgust 2013456.6 KB172
Septembar 2013480.4 KB225
Oktobar 2013489.7 KB238
Novembar 2013443.3 KB180
Decembar 2013513.3 KB198
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2012618.9 KB223
Februar 20121.7 MB196
Mart 2012675.2 KB204
April 2012504.4 KB195
Maj 2012552.2 KB199
Jul 2012675.7 KB190
Avgust 2012631.1 KB209
Septembar 2012731.5 KB206
Oktobar 2012724.0 KB193
Novembar 2012721.8 KB213
Decembar 2012682.5 KB208
Jun 2012561.9 KB197

Izveštaji dodatnog merenja kvaliteta vazduha

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za I kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu821.7 KB25
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za II kvartal (Nova Misa, Strelište)1.4 MB9
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.7 MB10
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.9 MB4
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB2
ImeVeličinaDatum
Izveštaj za I kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha 1.5 MB2018/09/06
Izveštaj za II kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha768.7 KB2018/09/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta997.6 KB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB2019/02/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.3 MB2019/02/06
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu373.8 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu374.6 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu370.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta1.9 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.5 MB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)489.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)485.8 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)451.4 KB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu371.5 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu561.0 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta456.8 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)866.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)429.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)447.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.2 MB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu419.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta451.3 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)526.2 KB2018/11/07
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)701.4 KB2018/11/07

Izveštaji o dnevnim prekoračenjima automatskog monitoringa kvaliteta vazduha grada Pančeva

ImeVeličinaDatum
Monitoring - Izveštaj 15 10 201980.3 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 24 10 201979.9 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 26 10 201980.0 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 22 10 201981.3 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 17 10 201980.6 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 19 10 201980.8 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 23 10 201980.7 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 27 10 201981.5 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 18 10 201980.2 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 20 10 201980.1 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 21 10 201981.3 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 25 10 201980.0 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 28 10 201981.5 KB2019/11/01
Monitoring- Izveštaj 29 10 201979.5 KB2019/11/01