Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB300
Захтев за давање сагласности на ажурирану студију процене утицаја21.5 KB299
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB300
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB288
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB345
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средине356.4 KB284
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB297
Захтев за одлучивање о обиму и садржају студије о процени утицаја затеченог стања356.9 KB331

 

Поднети захтеви

Донета решења

Евиденциони листови