Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB198
Захтев за давање сагласности на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB193
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB197
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB189
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB231
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средине356.4 KB189
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB198
Захтев за одлучивање о обиму и садржају студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB216

 

Поднети захтеви

ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" АД Београд_ локација Јабука49.0 KB2022/02/14
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "А1 Србија" АД Београд_ локација Стара Миса51.8 KB2022/03/02
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за РБС "Телеком Србија" АД Београд_локација Рафинерија52.3 KB2022/03/08
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "BPP BIOENERGY" доо, Бачки Петровац 49.6 KB2022/04/21
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "MPD REENERGY " доо Бачки Петровац49.5 KB2022/04/21
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "ZF Srbija" доо Панчево95.4 KB2022/06/06
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација Содара48.5 KB2022/06/16
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "СОМЕТАЛ" доо Београд46.5 KB2022/06/22
Скробара биомаса45.2 KB2022/08/05
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација Нова Миса100.0 KB2022/08/24
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Индустрију скроба Јабука" доо Панчево46.1 KB2022/09/06
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Naval Box Cal" доо Београд93.2 KB2022/09/20
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Промсек" ТДОО Панчево94.7 KB2022/12/13
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација Котеж100.0 KB2022/12/21
ИмеВеличинаДатум
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" АД Београд_ локација ул. Петра Бојовића 2101.5 KB2021/02/22
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" АД Београд_ локација Баваништански пут100.1 KB2021/03/19
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Brose" доо Београд47.3 KB2021/03/22
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Десанио" доо Београд85.5 KB2021/06/15
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" АД Београд_ локација Скадарска 99 (Млекара Панчево)91.6 KB2021/06/22
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "А1 Србија" доо Београд_ локација Стевана Шупљикца 8947.0 KB2021/09/20
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "РЕО НЕО" доо Панчево89.1 KB2021/10/07
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "АС-АГРО 99" доо Панчево47.9 KB2021/10/20
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" АД Београд_ локација Баваништански пут 48.0 KB2021/10/20
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "БСТ 2016" доо Старчево46.2 KB2021/12/14
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "ПРОМЕТАЛ НП" Панчево49.7 KB2021/12/17
ИмеВеличинаДатум
Обавештење о поднетом захтеву ЗВТР Рео-Нео14.3 KB2016/06/15
Обавештење о поднетом захтеву -Теленор 1953.6 KB2016/12/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Глогоњу58.3 KB2017/01/23
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у улици Јове Максина 37 у Панчеву49.3 KB2017/02/20
Обавештење о поднетом захтеву -Метал Форма Кос доо Панчево13.8 KB2017/03/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Војловици55.3 KB2017/04/11
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Вељка Влаховића 265.6 KB2017/08/21
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Војловица_Магацин соли55.4 KB2017/08/25
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Панчево 2_реконструкција60.9 KB2017/09/29
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Првомајска 10_реконструкција61.5 KB2017/10/05
Обавештење о поднетом захтеву "Качарево" АД, Косовска 6357.2 KB2017/10/31
Обавештење о поднетом захтеву ЈКП "Хигијена"55.6 KB2017/12/21
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Долово четири" доо Београд_Биогасно постројење46.0 KB2018/01/25
Обавештење о поднетом захтеву_Телеком_Качарево54.5 KB2018/04/18
Обавештење о поднетом захтеву_Телеком_РБС ПА-Железничка станица54.7 KB2018/05/08
Обавештење о поднетом захтеву "ZF Е-Mobility" доо Београд58.1 KB2018/05/14
Обавештење о поднетом захтеву "Папулић доо" Панчево56.5 KB2018/05/23
Обавештење о поднетом захтеву_Теленор_РБС Цара Лазара 1852.2 KB2018/06/13
Обавештење о поднетом захтеву_Био Бела Анта_доо_ Београд58.0 KB2018/07/10
Обавештење о поднетом захтеву_ЈКП Аутотранспорт Панчево52.6 KB2018/07/25
Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву, Власинска 153.4 KB2018/07/30
Обавештење о поднетом захтеву_НИС АД Нови Сад52.6 KB2018/08/03
Обавештење о поднетом захтеву_Messer Tehnogas ад Београд54.3 KB2018/09/13
Обавештење о поднетом захтеву_РБС_ВИП Индустријска зона Север58.9 KB2018/09/17
Обавештење о поднетом захтеву_"Енерго Долово Четири" доо Панчево51.9 KB2018/10/08
Обавештење о поднетом захтеву "ТЕ ТО Панчево" доо Панчево52.3 KB2018/10/17
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _РБС Тесла63.9 KB2018/10/25
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војловица_Светозара Марковића 18460.2 KB2018/11/02
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Тесла_Првомајска 14а62.7 KB2018/11/07
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војводе Радомира Путника_Панчево60.5 KB2018/11/26
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војвођански булевар_Панчево61.5 KB2018/11/26
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Био Хелиос" доо, Панчево52.4 KB2019/01/09
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Долово Пет" доо, Панчево51.6 KB2019/01/09
Обавештење о поднетом захтеву "Šamarica Windows" доо, Панчево51.0 KB2019/02/27
Обавештење о поднетом захтеву "Индустрија скроба Панчево" доо, Панчево, Скробара45.9 KB2019/07/29
Обавештење о поднетом захтеву "Метал-форма кос" доо, Панчево89.8 KB2019/08/12
Обавештење о поднетом захтеву "Метал-форма кос" доо, Панчево89.8 KB2019/09/30
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Иваново100.9 KB2019/09/30
Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја за ЈКП "Хигијена" за објекте у ул.Власинска 147.4 KB2019/10/17
Обавештење о поднетом захтеву "Прометал НП" доо, Панчево94.7 KB2019/12/06
Обавештење о поднетом захтеву за добијање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја за ЈКП "Хигијена" за објекте у ул.Власинска 191.5 KB2019/12/11
Обавештење о поднетом захтеву "Рео Нео" доо, Панчево94.4 KB2019/12/18
Обавештење о поднетом захтеву "Brose" доо, Београд89.4 KB2019/12/20
Обавештење о поднетом захтеву Бурјан Шандора Панчево99.9 KB2019/12/25
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Железничка станица101.7 KB2020/01/15
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Банатско Ново Село97.8 KB2020/01/23
Обавештење о поднетом захтеву "Alfa Plant System" доо Панчево48.8 KB2020/02/05
Обавештење о поднетом захтеву за Телеком доо_Скадарска бб_ Родић96.6 KB2020/08/17
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "БСП-МГМ" - занатска радња93.3 KB2020/10/08
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" ад Београд_Содара_РБС ПА-Савска50.0 KB2020/11/04
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Индустрију скроба Јабука" доо Панчево45.5 KB2020/12/30

 

Донета решења

ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација Котеж110.0 KB2023/01/17
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ТДОО "ПРОМСЕК" Панчево105.6 KB2023/01/17
ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "ПРОМЕТАЛ НП" доо Панчево54.8 KB2022/01/11
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "Телеком Србија" доо Београд за локацију Јабука55.1 KB2022/03/02
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "А1 Србија"_Стара Миса55.2 KB2022/03/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "Телеком" доо Београд_локација у Рафинерији55.7 KB2022/03/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "BPP BIOENERGY" доо Бачки Петровац49.6 KB2022/05/09
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "MPD REENERGY" доо Бачки Петровац49.5 KB2022/05/09
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "ZF Srbija" доо Панчево106.7 KB2022/06/06
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација на Содари55.0 KB2022/07/01
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "СОМЕТАЛ" доо Београд54.1 KB2022/07/11
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Индустрија скроба јабука" доо Панчево92.8 KB2022/08/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "А1 Србија" доо Београд_локација на Новој Миси108.6 KB2022/09/09
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Naval Box - Cal" доо Београд105.5 KB2022/10/04
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Индустрија скроба јабука" доо Панчево50.1 KB2022/10/31
ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "Телеком Србија" у улици Војводе Петра Бојовића 98.8 KB2021/03/15
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "Телеком Србија" за локацију Баваништански пут97.5 KB2021/04/01
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Brose" доо Београд53.4 KB2021/04/07
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "Десанио" доо Београд95.7 KB2021/06/30
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "Телеком Србија" за локацију Скадарска бб (Млекара)98.8 KB2021/07/07
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за А1 Србија_Котеж 1_Стевана Шупљикца 8953.5 KB2021/10/07
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "РЕО НЕО" доо Панчево50.6 KB2021/10/20
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "АС Агро 99" доо Банатско Ново Село53.1 KB2021/11/03
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за РБС "Телеком Србија" доо Београд за локациј Баваништански пут 16854.5 KB2021/11/03
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "БСТ 2016" доо Старчево51.4 KB2021/12/29
ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЗВТР "РЕО НЕО"14.3 KB2016/07/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Телеком-Тесла56.2 KB2016/12/14
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Теленор 19 Стевана Шупљикца54.8 KB2016/12/26
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП Глогоњ59.5 KB2017/02/17
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" ДОО52.0 KB2017/03/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП _Војловица 214.8 KB2017/04/19
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу_Телеком у Војловици_ Магацин соли13.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Вељка Влаховића 2013.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Моше Пијаде бб_реконструкција60.9 KB2017/10/16
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Панчево 3_ЛТЕ_Индустрија стакла Панчево61.5 KB2017/10/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за АД Качарево59.4 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена"59.7 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена", за ул.Власинска 159.7 KB2018/01/09
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_Банатско Ново Село_ул.Иве Лоле Рибара62.7 KB2018/01/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_Јабучки пут_локација Алмекс61.4 KB2018/01/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Енерго Четири Долово53.0 KB2018/02/20
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Енерго Четири Долово59.8 KB2018/04/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_РБС Качарево ЛТЕ61.5 KB2018/05/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Папулић" доо, Панчево57.5 KB2018/05/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "ZF E-Mobility" доо Београд63.7 KB2018/05/29
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком РБС_ПА_Железничка станица61.9 KB2018/05/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Теленор РБС_Цара Лазара 1859.6 KB2018/06/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "БИО БЕЛА АНТА" доо Београд56.3 KB2018/07/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Аутотранспортнопредузеће Панчево 59.5 KB2018/08/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "НИС" а.д. Нови Сад58.9 KB2018/08/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Messer Tehnogas" ад Београд61.5 KB2018/09/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС ВИП Индустријска северна зона64.6 KB2018/10/10
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Долово Четири" доо Панчево59.5 KB2018/10/16
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину_ЈКП "Хигијена"_комплекс комуналне зоне у Панчеву42.6 KB2018/10/22
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "ТЕ-ТО Панчево" доо Панчево58.3 KB2018/10/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Светозара Марковића_18461.6 KB2018/11/15
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Радомира Путника 862.2 KB2018/12/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Војвођанска 3462.0 KB2018/12/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" Миса Виногради61.8 KB2018/12/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" Стрелиште_Вељка Влаховића 1861.6 KB2018/12/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Био Хелис" доо Панчево59.2 KB2019/01/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Долово Пет" доо Панчево59.2 KB2019/01/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Šamarica Windows" доо Панчево56.3 KB2019/03/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Десанио" доо Београд97.1 KB2019/05/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за индустрију скроба "Јабука" доо Панчево, Скробара96.1 KB2019/08/12
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" доо Панчево97.4 KB2019/08/16
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" доо Панчево97.6 KB2019/10/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију у Иванову 100.5 KB2019/10/21
Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средину за "ЈКП Хигијена" Панчево96.9 KB2019/11/04
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Plant Energy System" доо100.4 KB2019/12/02
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Прометал НП" доо Панчево97.5 KB2019/12/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Бросе" доо Београд97.1 KB2020/01/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Рео Нео" доо Панчево98.3 KB2020/01/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Постројење за клање и обраду меса, Бурјан Шандора Панчево98.5 KB2020/01/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију Железничка станица_Стевана Шупљикца108.4 KB2020/01/22
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију у Банатском Новом Селу102.4 KB2020/02/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена" Панчево за локацију у Власинској улици67.4 KB2020/02/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Alfa Plant System" доо Панечвво100.1 KB2020/02/21
Решење о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за базну станицу Телеком доо_Скадарска бб_ Родић98.9 KB2020/09/22
Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Телеком ДОО за локацију Содара56.0 KB2020/11/20
Решење о потреби израде процене утицаја на животну средину за "Индустрија скроба Јабука" доо Панчево50.7 KB2021/01/19

 

Евиденциони листови

ИмеВеличинаДатум
ИмеВеличинаДатум
34/22 "А1 Србија" доо Београд49.6 KB2022/03/30
39/22 "Телеком Србија" ад Београд 43.8 KB2022/03/30
48/22 "BPP BIOENERGY" доо Бачки Петровац47.3 KB2022/05/18
47/22 "MPD REENERGY" доо Бачки Петровац47.5 KB2022/05/18
72/22 "ZF Srbija" доо Панчево130.3 KB2022/06/06
80/2022 "Сометал" доо Београд49.5 KB2022/07/13
90/22 "Taxi Petrol" доо40.8 KB2022/08/08
92/22 "A1 Srbija" доо_локација ул Милорада Бате Михаиловића_Содара49.6 KB2022/08/08
136/22 "TAXI petrol" доо Панчево40.7 KB2022/09/09
104/22 и 130/22 "Индустрија Скроба Јабука" доо Јабука47.4 KB2022/11/09
127/22 "А1 Србија" доо Београд _локација Нова Миса91.5 KB2022/11/16
132/22 "Naval Box-Cal" доо Београд87.0 KB2022/11/16
ИмеВеличинаДатум
24/2021 РБС "Телеком Србија" у ул. Војводе Петра Бојовића124.4 KB2021/03/15
40/2021 "Телеком Србија" АД Београд_Баваништански пут124.2 KB2021/04/01
44/2021 "Brose" доо Београд48.0 KB2021/04/07
75/2021 "Десанио" доо Београд43.3 KB2021/07/07
60/2021 "Телеком Србија" АД Београд _Скадарска бб43.1 KB2021/07/07
150/2021 А1 Србија_Котеж 1_Стевана Шупљикца 8948.8 KB2021/10/07
156/2021 РЕО НЕО доо39.9 KB2021/10/07
174/2021 Рео Нео доо Панчево41.9 KB2021/10/20
184/2021 "Телеком Србија" АД Београд_Баваништански пут 16843.1 KB2021/11/05
110/2021 "АС Агро 99" доо Банатско Ново Село50.3 KB2021/11/05
222/2021 "БСТ 2016" доо Страчево43.2 KB2022/01/24
187/2021 "ПРОМЕТАЛ НП" Панчево41.4 KB2022/01/24
228/21 "Телеком Србија" АД48.9 KB2022/03/07
ИмеВеличинаДатум
9/2020 "VIP Mobile" Банатско Ново Село129.4 KB2020/02/05
7/2020 "Алфа Плант Систем" доо Панчево46.1 KB2020/03/03
104/2020 "Телеком" доо, Скадарска бб, Родић126.6 KB2020/09/22
130 2020 Телеком ДОО Содара45.1 KB2020/11/24
162/2020 Бироелектроник 241.2 KB2020/12/12
178/20 "Омометал" доо Омољица41.4 KB2020/12/25
191/2020 "Индустрија скроба Јабука" доо Панчево 42.2 KB2021/01/19
ИмеВеличинаДатум
28/2019 Десанио доо, Београд65.1 KB2019/02/25
6/19 "Šamarica WIndows" доо, Панчево46.6 KB2019/04/03
52/2019 "Десанио" доо Београд114.4 KB2019/05/09
55/19 "Марго Прима" доо Панчево42.1 KB2019/05/17
53/19 "ZF E Mobility" доо Панчево89.6 KB2019/05/20
154/19 Индустрија скроба "Јабука"42.8 KB2019/08/23
175/19 "Vip Mobile"_ Банатско Ново Село40.6 KB2019/10/17
192/2019 "Metal Forma Kos" доо Панчево120.1 KB2019/10/22
193/2019 "VIP Mobile"_Иваново131.5 KB2019/10/22
225/19 "Plant Energy System" доо119.7 KB2019/12/02
250/2019 "Прометал НП" доо Панчево119.6 KB2019/12/18
267/2019 Бурјан Шандор119.7 KB2020/01/21
259/2019 РЕО НЕО доо119.0 KB2020/01/21
266/2019 Бросе доо91.1 KB2020/01/21
273/19 "VIP mobile" доо за локацију Железничка станица49.3 KB2020/02/03
206/2019 ЈКП "Хигијена"45.7 KB2020/02/25
ИмеВеличинаДатум
90/18 Папулић доо47.5 KB2018/05/23
5/18 Телеком РБС Качарево ЛТЕ48.7 KB2018/05/23
6/18 Телеком РБС_Железничка станица48.4 KB2018/06/18
38/18 "Šamarica Windows" доо Качарево51.2 KB2018/07/02
113/18 Теленор РБС Цара Лазара 1848.2 KB2018/07/05
144/18 "Био Бела Анта" доо71.5 KB2018/08/03
170/18 НИС ад Нови Сад47.4 KB2018/08/28
152/18 Аутранспортно предузеће Панчево47.5 KB2018/08/28
196/18 Messer Tehnogas ад Београд51.1 KB2018/10/08
200/18 РБС "VIP mobile"_Индустријска зона север51.4 KB2018/10/22
211/18 "Енерго Долово Четири" доо Панчево48.9 KB2018/11/07
167/18 и 357/17 ЈКП "Хигијена"52.1 KB2018/11/19
224/18 "TE TO" Панчево48.9 KB2018/11/19
262/2018 РБС "VIP Mobile"_ Миса Виногради_Херцеговачка 375.1 KB2019/01/24
261/2018 "VIP Mobile"_ Стрелиште_Вељка Влаховића 1874.3 KB2019/01/24
226/2018 "VIP Mobile"_Тесла_Првомајска 14а79.4 KB2019/01/25
230/2018 "VIP mobile" _Војловица_Светозара Марковића18478.4 KB2019/01/25
244/18 "VIP Mobile" _Горња Варош_Војвођански булевар 3476.4 KB2019/01/25
245/18 "VIP Mobile"_Војводе Радомира Путника 877.8 KB2019/01/25
227/2018 "Бор Дрво" Панчево42.9 KB2019/02/06
294/2018" "Енерго Био Хелис" доо Панчево44.8 KB2019/02/06
293/2018 "Енерго Долово Пет"доо Панчево44.8 KB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
12/17 Vip Glogonj79.5 KB2017/12/21
30/17 VIP Gornja Varoš 69.1 KB2017/12/21
61/17 VIP VOJLOVICA 280.9 KB2017/12/21
65/17 Metal Forma Kos48.3 KB2017/12/21
109/17 AS AGRO 99 45.3 KB2017/12/21
110/17 AST GLOBAL 47.4 KB2017/12/21
154/17 Telekom Veljka Vlahovića 69.0 KB2017/12/21
191/17 Telekom Vojlovica Magacin Soli70.7 KB2017/12/21
272/17 Телеком48.2 KB2018/02/21
278/17 Телеком48.2 KB2018/02/21
315/17 AD Kačarevo 47.3 KB2018/03/02
348/17 ASTER COP47.2 KB2018/03/02
332/17 JKP Higijena47.1 KB2018/03/02
357/17 JKP Higijena48.8 KB2018/03/02
383/17 IMG Engineering&Construction54.7 KB2018/03/02
321/17 NIS BS Pancevo2 44.6 KB2018/03/02
379/17 Telekom 47.9 KB2018/03/02
380/17 Telekom48.3 KB2018/03/02
ИмеВеличинаДатум
56/16 REO NEO67.1 KB2017/01/24
212/16 Телеком улица Свети Сава41.5 KB2017/01/24
224/16 TEЛЕНОР 1964.2 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
9/15 Ранчић ДОО39.2 KB2016/03/17
62/15 Теленор Панчево 1567.7 KB2016/03/17
63/15 Теленор Панчево 1266.2 KB2016/03/17
64/15 Теленор Панчево 1441.8 KB2016/03/17
69/15 FOKUS BEL40.9 KB2016/03/17
117/15 MS Copy69.5 KB2016/03/17
123/15 METALLOGISTIC43.0 KB2016/03/17
229/15 Теленор Панчево 1370.4 KB2016/03/17
238/15 EL CADY81.4 KB2016/03/17
270/15 Теленор Панчево 1868.0 KB2016/03/17
271/15 Теленор Панчево 1641.4 KB2016/03/17
333/15 KUTKO доо66.2 KB2016/03/17
342/15 Телеком ул Свети Сава68.9 KB2016/03/17
352/15 НИС Бензинска станица80.6 KB2016/03/17
403/15 SCRAP IRON44.2 KB2016/03/17
173/15 HIP Petrohemija -BIO DISK71.9 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
48/14 Дама Сервис Плус68.6 KB2016/03/17
125/14 Duff Product66.8 KB2016/03/17
183 14 Телеком ул Жарка Зрењанина42.2 KB2016/03/17
251/14 Теленор Панчево 1166.4 KB2016/03/17
296/14 Сеферагић Мурат66.3 KB2016/03/17
314/14 Теленор Панчево 1041.3 KB2016/03/17
335/14 Телеком Вељка Влаховића бб42.2 KB2016/03/17
342/14 Телеком ул Свети Сава69.7 KB2016/03/17
361/14 Telekom PAU9968.8 KB2016/03/17
382/14 Vip Mobile Milosa Obrenovica66.0 KB2016/03/17
127/14 Тимкок48.1 KB2018/02/21
ИмеВеличинаДатум
102/13 Vip Mobile Telelink47.3 KB2016/03/17
140/13 Teленор Панчево 668.0 KB2016/03/17
263/2013 ФСХ Јабука46.9 KB2016/03/17
304/13 Metal Logistik41.2 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
51/12 VIP Mobile83.3 KB2016/03/17
53/12 RATEX40.8 KB2016/03/17
54/12 Telenor Banatski Brestovac39.3 KB2016/03/17
91/12 JETINK67.2 KB2016/03/17
151/2012 ЈКП Грејање43.8 KB2016/03/17
219/12 Телеком Хотел Тамиш39.6 KB2016/03/17
224/12 ESSENSA PHARMA42.7 KB2016/03/17
313/12 Теленор Панчево 477.9 KB2016/03/17
316/12 Основна школа Омољица41.0 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
54/11 Стари Тамиш52.4 KB2016/03/17
108 /11 Cupper Recicling DOO41.8 KB2016/03/17
154/11 BRAKO FEROPRODUKT69.2 KB2016/03/17
204/11 Орион Телеком76.8 KB2016/03/17
296/11 Божић и синови38.3 KB2016/03/17
299/11 Телеком Рафинерија79.3 KB2016/03/17
304/11 Теленор Панчево 838.8 KB2016/03/17
343/11 ЈКП Хигијена42.8 KB2016/03/17
345/11 Кутко ДОО77.1 KB2016/03/17
346/11 Ирител41.6 KB2016/03/17
365/11 Инос Синма38.3 KB2016/03/17
369/11 Реукема метали76.2 KB2016/03/17
378/11 VIP Mobile45.4 KB2016/03/17
409/11 СЕТ Рециклажа38.4 KB2016/03/17
429/11 Промсек Стара Утва42.4 KB2016/03/17
459/11 VIP Mobile Strelište45.3 KB2016/03/17
460/11 VIP MOBILE Gornja Varoš79.8 KB2016/03/17