Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину336.9 KB370
Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања337.4 KB339
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину297.5 KB383
Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину18.9 KB338
Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину21.0 KB350
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB455
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја 21.0 KB306
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB107

 

Поднети захтеви

ИмеВеличинаДатум
Обавештење о поднетом захтеву ЗВТР Рео-Нео14.3 KB2016/06/15
Обавештење о поднетом захтеву -Теленор 1953.6 KB2016/12/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Глогоњу58.3 KB2017/01/23
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у улици Јове Максина 37 у Панчеву49.3 KB2017/02/20
Обавештење о поднетом захтеву -Метал Форма Кос доо Панчево13.8 KB2017/03/14
Обавештење о поднетом захтеву -VIP мобилна станица у Војловици55.3 KB2017/04/11
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Вељка Влаховића 265.6 KB2017/08/21
Обавештење о поднетом захтеву Телеком Војловица_Магацин соли55.4 KB2017/08/25
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Панчево 2_реконструкција60.9 KB2017/09/29
Обавештење о поднетом захтеву Телеком базна станица Првомајска 10_реконструкција61.5 KB2017/10/05
Обавештење о поднетом захтеву "Качарево" АД, Косовска 6357.2 KB2017/10/31
Обавештење о поднетом захтеву ЈКП "Хигијена"55.6 KB2017/12/21
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Долово четири" доо Београд_Биогасно постројење46.0 KB2018/01/25
Обавештење о поднетом захтеву_Телеком_Качарево54.5 KB2018/04/18
Обавештење о поднетом захтеву_Телеком_РБС ПА-Железничка станица54.7 KB2018/05/08
Обавештење о поднетом захтеву "ZF Е-Mobility" доо Београд58.1 KB2018/05/14
Обавештење о поднетом захтеву "Папулић доо" Панчево56.5 KB2018/05/23
Обавештење о поднетом захтеву_Теленор_РБС Цара Лазара 1852.2 KB2018/06/13
Обавештење о поднетом захтеву_Био Бела Анта_доо_ Београд58.0 KB2018/07/10
Обавештење о поднетом захтеву_ЈКП Аутотранспорт Панчево52.6 KB2018/07/25
Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње и доградње комплекса комуналне зоне у Панчеву, Власинска 153.4 KB2018/07/30
Обавештење о поднетом захтеву_НИС АД Нови Сад52.6 KB2018/08/03
Обавештење о поднетом захтеву_Messer Tehnogas ад Београд54.3 KB2018/09/13
Обавештење о поднетом захтеву_РБС_ВИП Индустријска зона Север58.9 KB2018/09/17
Обавештење о поднетом захтеву_"Енерго Долово Четири" доо Панчево51.9 KB2018/10/08
Обавештење о поднетом захтеву "ТЕ ТО Панчево" доо Панчево52.3 KB2018/10/17
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _РБС Тесла63.9 KB2018/10/25
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војловица_Светозара Марковића 18460.2 KB2018/11/02
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Тесла_Првомајска 14а62.7 KB2018/11/07
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војводе Радомира Путника_Панчево60.5 KB2018/11/26
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд _Војвођански булевар_Панчево61.5 KB2018/11/26
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Био Хелиос" доо, Панчево52.4 KB2019/01/09
Обавештење о поднетом захтеву "Енерго Долово Пет" доо, Панчево51.6 KB2019/01/09
Обавештење о поднетом захтеву "Šamarica Windows" доо, Панчево51.0 KB2019/02/27
Обавештење о поднетом захтеву "Индустрија скроба Панчево" доо, Панчево, Скробара45.9 KB2019/07/29
Обавештење о поднетом захтеву "Метал-форма кос" доо, Панчево89.8 KB2019/08/12
Обавештење о поднетом захтеву "Метал-форма кос" доо, Панчево89.8 KB2019/09/30
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Иваново100.9 KB2019/09/30
Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја за ЈКП "Хигијена" за објекте у ул.Власинска 147.4 KB2019/10/17
Обавештење о поднетом захтеву "Прометал НП" доо, Панчево94.7 KB2019/12/06
Обавештење о поднетом захтеву за добијање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја за ЈКП "Хигијена" за објекте у ул.Власинска 191.5 KB2019/12/11
Обавештење о поднетом захтеву "Рео Нео" доо, Панчево94.4 KB2019/12/18
Обавештење о поднетом захтеву "Brose" доо, Београд89.4 KB2019/12/20
Обавештење о поднетом захтеву Бурјан Шандора Панчево99.9 KB2019/12/25
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Железничка станица101.7 KB2020/01/15
Обавештење о поднетом захтеву "VIP mobile" доо Београд_Банатско Ново Село97.8 KB2020/01/23
Обавештење о поднетом захтеву "Alfa Plant System" доо Панчево48.8 KB2020/02/05
Обавештење о поднетом захтеву за Телеком доо_Скадарска бб_ Родић96.6 KB2020/08/17
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "БСП-МГМ" - занатска радња93.3 KB2020/10/08
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја за "Телеком Србија" ад Београд_Содара_РБС ПА-Савска50.0 KB2020/11/04

 

Донета решења

ИмеВеличинаДатум
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЗВТР "РЕО НЕО"14.3 KB2016/07/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Телеком-Тесла56.2 KB2016/12/14
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу Теленор 19 Стевана Шупљикца54.8 KB2016/12/26
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП Глогоњ59.5 KB2017/02/17
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" ДОО52.0 KB2017/03/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу ВИП _Војловица 214.8 KB2017/04/19
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу_Телеком у Војловици_ Магацин соли13.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Вељка Влаховића 2013.8 KB2017/09/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Моше Пијаде бб_реконструкција60.9 KB2017/10/16
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за базну станицу _Телеком_Панчево 3_ЛТЕ_Индустрија стакла Панчево61.5 KB2017/10/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за АД Качарево59.4 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена"59.7 KB2017/12/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена", за ул.Власинска 159.7 KB2018/01/09
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_Банатско Ново Село_ул.Иве Лоле Рибара62.7 KB2018/01/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_Јабучки пут_локација Алмекс61.4 KB2018/01/31
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Енерго Четири Долово53.0 KB2018/02/20
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Енерго Четири Долово59.8 KB2018/04/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком_РБС Качарево ЛТЕ61.5 KB2018/05/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Папулић" доо, Панчево57.5 KB2018/05/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "ZF E-Mobility" доо Београд63.7 KB2018/05/29
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Телеком РБС_ПА_Железничка станица61.9 KB2018/05/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Теленор РБС_Цара Лазара 1859.6 KB2018/06/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "БИО БЕЛА АНТА" доо Београд56.3 KB2018/07/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Аутотранспортнопредузеће Панчево 59.5 KB2018/08/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "НИС" а.д. Нови Сад58.9 KB2018/08/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Messer Tehnogas" ад Београд61.5 KB2018/09/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС ВИП Индустријска северна зона64.6 KB2018/10/10
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Долово Четири" доо Панчево59.5 KB2018/10/16
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину_ЈКП "Хигијена"_комплекс комуналне зоне у Панчеву42.6 KB2018/10/22
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "ТЕ-ТО Панчево" доо Панчево58.3 KB2018/10/30
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Светозара Марковића_18461.6 KB2018/11/15
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Радомира Путника 862.2 KB2018/12/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" _ Војвођанска 3462.0 KB2018/12/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" Миса Виногради61.8 KB2018/12/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за РБС "VIP mobile" Стрелиште_Вељка Влаховића 1861.6 KB2018/12/27
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Био Хелис" доо Панчево59.2 KB2019/01/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Енерго Долово Пет" доо Панчево59.2 KB2019/01/23
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Šamarica Windows" доо Панчево56.3 KB2019/03/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Десанио" доо Београд97.1 KB2019/05/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за индустрију скроба "Јабука" доо Панчево, Скробара96.1 KB2019/08/12
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" доо Панчево97.4 KB2019/08/16
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Метал Форма Кос" доо Панчево97.6 KB2019/10/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију у Иванову 100.5 KB2019/10/21
Решење о потреби ажурирања студије о процени утицаја на животну средину за "ЈКП Хигијена" Панчево96.9 KB2019/11/04
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Plant Energy System" доо100.4 KB2019/12/02
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Прометал НП" доо Панчево97.5 KB2019/12/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Бросе" доо Београд97.1 KB2020/01/08
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Рео Нео" доо Панчево98.3 KB2020/01/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за Постројење за клање и обраду меса, Бурјан Шандора Панчево98.5 KB2020/01/21
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију Железничка станица_Стевана Шупљикца108.4 KB2020/01/22
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "VIP Mobile" доо Београда за локацију у Банатском Новом Селу102.4 KB2020/02/05
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за ЈКП "Хигијена" Панчево за локацију у Власинској улици67.4 KB2020/02/18
Решење о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за "Alfa Plant System" доо Панечвво100.1 KB2020/02/21
Решење о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за базну станицу Телеком доо_Скадарска бб_ Родић98.9 KB2020/09/22
Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Телеком ДОО за локацију Содара56.0 KB2020/11/20

 

Евиденциони листови

ИмеВеличинаДатум
9/2020 "VIP Mobile" Банатско Ново Село129.4 KB2020/02/05
7/2020 "Алфа Плант Систем" доо Панчево46.1 KB2020/03/03
104/2020 "Телеком" доо, Скадарска бб, Родић126.6 KB2020/09/22
ИмеВеличинаДатум
28/2019 Десанио доо, Београд65.1 KB2019/02/25
6/19 "Šamarica WIndows" доо, Панчево46.6 KB2019/04/03
52/2019 "Десанио" доо Београд114.4 KB2019/05/09
55/19 "Марго Прима" доо Панчево42.1 KB2019/05/17
53/19 "ZF E Mobility" доо Панчево89.6 KB2019/05/20
154/19 Индустрија скроба "Јабука"42.8 KB2019/08/23
175/19 "Vip Mobile"_ Банатско Ново Село40.6 KB2019/10/17
192/2019 "Metal Forma Kos" доо Панчево120.1 KB2019/10/22
193/2019 "VIP Mobile"_Иваново131.5 KB2019/10/22
225/19 "Plant Energy System" доо119.7 KB2019/12/02
250/2019 "Прометал НП" доо Панчево119.6 KB2019/12/18
267/2019 Бурјан Шандор119.7 KB2020/01/21
259/2019 РЕО НЕО доо119.0 KB2020/01/21
266/2019 Бросе доо91.1 KB2020/01/21
273/19 "VIP mobile" доо за локацију Железничка станица49.3 KB2020/02/03
206/2019 ЈКП "Хигијена"45.7 KB2020/02/25
ИмеВеличинаДатум
90/18 Папулић доо47.5 KB2018/05/23
5/18 Телеком РБС Качарево ЛТЕ48.7 KB2018/05/23
6/18 Телеком РБС_Железничка станица48.4 KB2018/06/18
38/18 "Šamarica Windows" доо Качарево51.2 KB2018/07/02
113/18 Теленор РБС Цара Лазара 1848.2 KB2018/07/05
144/18 "Био Бела Анта" доо71.5 KB2018/08/03
170/18 НИС ад Нови Сад47.4 KB2018/08/28
152/18 Аутранспортно предузеће Панчево47.5 KB2018/08/28
196/18 Messer Tehnogas ад Београд51.1 KB2018/10/08
200/18 РБС "VIP mobile"_Индустријска зона север51.4 KB2018/10/22
211/18 "Енерго Долово Четири" доо Панчево48.9 KB2018/11/07
167/18 и 357/17 ЈКП "Хигијена"52.1 KB2018/11/19
224/18 "TE TO" Панчево48.9 KB2018/11/19
262/2018 РБС "VIP Mobile"_ Миса Виногради_Херцеговачка 375.1 KB2019/01/24
261/2018 "VIP Mobile"_ Стрелиште_Вељка Влаховића 1874.3 KB2019/01/24
226/2018 "VIP Mobile"_Тесла_Првомајска 14а79.4 KB2019/01/25
230/2018 "VIP mobile" _Војловица_Светозара Марковића18478.4 KB2019/01/25
244/18 "VIP Mobile" _Горња Варош_Војвођански булевар 3476.4 KB2019/01/25
245/18 "VIP Mobile"_Војводе Радомира Путника 877.8 KB2019/01/25
227/2018 "Бор Дрво" Панчево42.9 KB2019/02/06
294/2018" "Енерго Био Хелис" доо Панчево44.8 KB2019/02/06
293/2018 "Енерго Долово Пет"доо Панчево44.8 KB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
12/17 Vip Glogonj79.5 KB2017/12/21
30/17 VIP Gornja Varoš 69.1 KB2017/12/21
61/17 VIP VOJLOVICA 280.9 KB2017/12/21
65/17 Metal Forma Kos48.3 KB2017/12/21
109/17 AS AGRO 99 45.3 KB2017/12/21
110/17 AST GLOBAL 47.4 KB2017/12/21
154/17 Telekom Veljka Vlahovića 69.0 KB2017/12/21
191/17 Telekom Vojlovica Magacin Soli70.7 KB2017/12/21
272/17 Телеком48.2 KB2018/02/21
278/17 Телеком48.2 KB2018/02/21
315/17 AD Kačarevo 47.3 KB2018/03/02
348/17 ASTER COP47.2 KB2018/03/02
332/17 JKP Higijena47.1 KB2018/03/02
357/17 JKP Higijena48.8 KB2018/03/02
383/17 IMG Engineering&Construction54.7 KB2018/03/02
321/17 NIS BS Pancevo2 44.6 KB2018/03/02
379/17 Telekom 47.9 KB2018/03/02
380/17 Telekom48.3 KB2018/03/02
ИмеВеличинаДатум
56/16 REO NEO67.1 KB2017/01/24
212/16 Телеком улица Свети Сава41.5 KB2017/01/24
224/16 TEЛЕНОР 1964.2 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
9/15 Ранчић ДОО39.2 KB2016/03/17
62/15 Теленор Панчево 1567.7 KB2016/03/17
63/15 Теленор Панчево 1266.2 KB2016/03/17
64/15 Теленор Панчево 1441.8 KB2016/03/17
69/15 FOKUS BEL40.9 KB2016/03/17
117/15 MS Copy69.5 KB2016/03/17
123/15 METALLOGISTIC43.0 KB2016/03/17
229/15 Теленор Панчево 1370.4 KB2016/03/17
238/15 EL CADY81.4 KB2016/03/17
270/15 Теленор Панчево 1868.0 KB2016/03/17
271/15 Теленор Панчево 1641.4 KB2016/03/17
333/15 KUTKO доо66.2 KB2016/03/17
342/15 Телеком ул Свети Сава68.9 KB2016/03/17
352/15 НИС Бензинска станица80.6 KB2016/03/17
403/15 SCRAP IRON44.2 KB2016/03/17
173/15 HIP Petrohemija -BIO DISK71.9 KB2017/01/24
ИмеВеличинаДатум
48/14 Дама Сервис Плус68.6 KB2016/03/17
125/14 Duff Product66.8 KB2016/03/17
183 14 Телеком ул Жарка Зрењанина42.2 KB2016/03/17
251/14 Теленор Панчево 1166.4 KB2016/03/17
296/14 Сеферагић Мурат66.3 KB2016/03/17
314/14 Теленор Панчево 1041.3 KB2016/03/17
335/14 Телеком Вељка Влаховића бб42.2 KB2016/03/17
342/14 Телеком ул Свети Сава69.7 KB2016/03/17
361/14 Telekom PAU9968.8 KB2016/03/17
382/14 Vip Mobile Milosa Obrenovica66.0 KB2016/03/17
127/14 Тимкок48.1 KB2018/02/21
ИмеВеличинаДатум
102/13 Vip Mobile Telelink47.3 KB2016/03/17
140/13 Teленор Панчево 668.0 KB2016/03/17
263/2013 ФСХ Јабука46.9 KB2016/03/17
304/13 Metal Logistik41.2 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
51/12 VIP Mobile83.3 KB2016/03/17
53/12 RATEX40.8 KB2016/03/17
54/12 Telenor Banatski Brestovac39.3 KB2016/03/17
91/12 JETINK67.2 KB2016/03/17
151/2012 ЈКП Грејање43.8 KB2016/03/17
219/12 Телеком Хотел Тамиш39.6 KB2016/03/17
224/12 ESSENSA PHARMA42.7 KB2016/03/17
313/12 Теленор Панчево 477.9 KB2016/03/17
316/12 Основна школа Омољица41.0 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
54/11 Стари Тамиш52.4 KB2016/03/17
108 /11 Cupper Recicling DOO41.8 KB2016/03/17
154/11 BRAKO FEROPRODUKT69.2 KB2016/03/17
204/11 Орион Телеком76.8 KB2016/03/17
296/11 Божић и синови38.3 KB2016/03/17
299/11 Телеком Рафинерија79.3 KB2016/03/17
304/11 Теленор Панчево 838.8 KB2016/03/17
343/11 ЈКП Хигијена42.8 KB2016/03/17
345/11 Кутко ДОО77.1 KB2016/03/17
346/11 Ирител41.6 KB2016/03/17
365/11 Инос Синма38.3 KB2016/03/17
369/11 Реукема метали76.2 KB2016/03/17
378/11 VIP Mobile45.4 KB2016/03/17
409/11 СЕТ Рециклажа38.4 KB2016/03/17
429/11 Промсек Стара Утва42.4 KB2016/03/17
459/11 VIP Mobile Strelište45.3 KB2016/03/17
460/11 VIP MOBILE Gornja Varoš79.8 KB2016/03/17