Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB238
Захтев за давање сагласности на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB238
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB242
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB227
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB272
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средине356.4 KB228
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB241
Захтев за одлучивање о обиму и садржају студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB265

 

Поднети захтеви

 

Донета решења

 

Евиденциони листови