Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB352
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB352
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB319
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB343
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB302
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB203
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB214
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB264
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB198
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB322
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB280
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB178
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB53
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.4 KB50
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB41