Izveštaj o realizaciji projekta treba dostaviti u roku navedenom u ugovoru o dodeli novčanih sredstava iz budžeta grada Pančeva. Prispele izveštaje razmatraće Sekretarijat za javne službe i socijalana pitanja. Ukoliko izveštaji o realizovanom projektu izostanu, naredni zahtevi korisnika/ca sredstava neće biti razmatrani, a Grad prema ugovoru ima pravo da zatraži povraćaj sredstava.

Kao prilog ovom izveštaju, dostavlja se: